Uwaga studenci!

Sugerowaną przeglądarką do obsługi platformy Blackboard jest Mozilla Firefox.

W przypadku wystąpienia problemów z wyświetlaniem zawartości prosimy upewnić się, czy przeglądarka została zaktualizowana do najnowszej wersji. Najnowsza wersja przeglądarki Mozilla Firefox znajduje sie pod adresem ww.mozilla.org/pl/firefox/new/

 


 
UWAGA II rok
BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
niestacjonarne studia
pierwszego stopnia

Od dnia 8 listopada 2019 r. do dnia 18 listopada 2019 r. w dziekanacie (pok.205) będą przyjmowane deklaracje zapisów na proseminaria (druk deklaracji do pobrania w dziekanacie lub na stronie internetowej Wydziału Prawa). O przyjęciu na proseminarium decyduje średnia ocen za I rok.

PROPOZYCJE PROSEMINARIÓW
W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

 System bezpieczeństwa narodowego RP
 Bezpieczeństwo międzynarodowe
 Bezpieczeństwo państwa
 Stosowanie środków przymusu administracyjnego w bezpieczeństwie
 Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa narodowego RP
 Ustrój konstytucyjny RP
 Zarządzanie kryzysowe
 Międzynarodowe bezpieczeństwo militarne
 Bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne UE
 Ochrona praw człowieka w systemie bezpieczeństwa państwa
 Polityka i strategia bezpieczeństwa narodowego RP
 Czynności operacyjno-rozpoznawcze
 Prawo własności intelektualnej, mediów i reklamy
 Bezpieczeństwo finansowe państwa
 Etyka zawodowa funkcjonariuszy służb mundurowych
 Historia bezpieczeństwa narodowego i sił zbrojnych
 Służby, inspekcje, straże
 Procedury administracyjne w bezpieczeństwie
 Zatrudnienie w służbach mundurowych

Druk należy złożyć w dziekanacie w terminie do 18.11.2019 r.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Zgodnie z Zarządzeniem nr 14 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 1 czerwca 2016 r. Zarządzeniem nr 34 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 5 lipca 2017 r. oraz Zarządzeniem nr 17 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 31 maja 2019 r. stawki odpłatności za powtarzane zajęcia dydaktyczne na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich obowiązujące w roku akademickim 2019/2020 wynoszą:
  
Wydział Prawa
dla osób, które
rozpoczęły studia w roku 
akademickim 2016/2017
dla osób, które rozpoczęły studia w roku akademickim 2017/2018
dla osób, które rozpoczęły studia w roku akademickim 2018/2019
Administracja – studia pierwszego stopnia
15,00
18,00
23,00
Administracja – studia drugiego stopnia
20,00
23,00
27,00
Bezpieczeństwo narodowe – studia pierwszego stopnia
15,00
17,00
23,00
Bezpieczeństwo narodowe – studia drugiego stopnia
19,00
23,00
28,00
Kryminologia – studia pierwszego stopnia
18,00
21,00
25,00
Kryminologia – studia drugiego stopnia
19,00
20,00
27,00
Prawo
16,00
16,00
17,00
 
 
Prośba o wypełnianie ankiet oceniających zajęcia dydaktyczne
 
W trosce o podnoszenie jakości kształcenia na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku zwracam się do wszystkich studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych z uprzejmą prośbą o wypełnienie „Ankiet oceny zajęć dydaktycznych” i „Ankiety ewaluacyjnej” zamieszczonej w systemie USOSweb.