Uwaga studenci!

Sugerowaną przeglądarką do obsługi platformy Blackboard jest Mozilla Firefox.

W przypadku wystąpienia problemów z wyświetlaniem zawartości prosimy upewnić się, czy przeglądarka została zaktualizowana do najnowszej wersji. Najnowsza wersja przeglądarki Mozilla Firefox znajduje sie pod adresem www.mozilla.org/pl/firefox/new/


 

UWAGA I ROK KRYMINOLOGII
niestacjonarnych drugiego stopnia
PISMO DOTYCZĄCE WYBORU PROSEMINARIÓW
REALIZOWANYCH W ROKU AKAD. 2019/2020

Od dnia 8 listopada 2019 r. do dnia 18 listopada 2019 r. w dziekanacie (pok.207) będą przyjmowane deklaracje zapisów na proseminaria (druk deklaracji do pobrania w dziekanacie lub na stronie internetowej Wydziału Prawa). O przyjęciu na proseminarium decyduje średnia ocen ze studiów licencjackich.


PROSEMINARIA Ir. - propozycje na rok akad. 2019/2020


1. Profilaktyka przestępczości
2. Kierunki współczesnej przestępczości
3. Organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości
4. Prawna ochrona pokrzywdzonego
5. Ochrona informacji niejawnych
6. Prawo własności intelektualnej, mediów i internatu
7.Etyka zawodowa funkcjonariuszy ochrony bezpieczeństwa publicznego

 

 


 
UWAGA !

Studenci I roku Kryminologii drugiego stopnia
studiów niestacjonarnych


Od 08 do 18 listopada 2019 r. należy zarejestrować się na przedmioty do wyboru. W roku akademickim 2019/2020 na I roku studiów studenci zobowiązani są do zaliczenia czterech przedmiotów spośród niżej wymienionych 4 grup, po jednym z każdej grupy.

GRUPA 1
Diagnozowanie stanu psychicznego sprawcy
lub
Tanatologia sądowo-lekarska

GRUPA 2
System ochrony praw człowieka
lub
System ochrony praw człowieka
(przedmiot oferowany również w języku obcym)
lub
Prawna ochrona pokrzywdzonego

GRUPA 3
Międzynarodowe prawo karne
lub
Międzynarodowe prawo karne
(przedmiot oferowany również w języku obcym)
lub
Pozakodeksowe prawo karne

GRUPA 4
Kryminologia kulturowa
lub
Medialny obraz przestępczości
lub
Medialny obraz przestępczości
(przedmiot oferowany również w języku obcym)


Rejestracji na wybrane przedmioty należy dokonać
w systemie USOS Web

Nieprzekraczalny termin rejestracji do 18 listopada 2019r.


 
Zgodnie z Zarządzeniem nr 14 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 1 czerwca 2016 r. Zarządzeniem nr 34 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 5 lipca 2017 r. oraz Zarządzeniem nr 17 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 31 maja 2019 r. stawki odpłatności za powtarzane zajęcia dydaktyczne na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich obowiązujące w roku akademickim 2019/2020 wynoszą:
  
Wydział Prawa
dla osób, które
rozpoczęły studia w roku 
akademickim 2016/2017
dla osób, które rozpoczęły studia w roku akademickim 2017/2018
dla osób, które rozpoczęły studia w roku akademickim 2018/2019
Administracja – studia pierwszego stopnia
15,00
18,00
23,00
Administracja – studia drugiego stopnia
20,00
23,00
27,00
Bezpieczeństwo narodowe – studia pierwszego stopnia
15,00
17,00
23,00
Bezpieczeństwo narodowe – studia drugiego stopnia
19,00
23,00
28,00
Kryminologia – studia pierwszego stopnia
18,00
21,00
25,00
Kryminologia – studia drugiego stopnia
19,00
20,00
27,00
Prawo
16,00
16,00
17,00

Prośba o wypełnianie ankiet oceniających zajęcia dydaktyczne
 
W trosce o podnoszenie jakości kształcenia na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku zwracam się do wszystkich studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych z uprzejmą prośbą o wypełnienie „Ankiet oceny zajęć dydaktycznych” i „Ankiety ewaluacyjnej” zamieszczonej w systemie USOSweb.