UWAGA!

Studenci I roku Kryminologii drugiego stopnia studiów stacjonarnych

Od 8 do 18 listopada 2019 r. należy zarejestrować się na przedmioty do wyboru. W roku akademickim 2019/2020 na I roku studiów studenci zobowiązani są do zaliczenia czterech przedmiotów spośród niżej wymienionych 4 grup, po jednym z każdej grupy.

GRUPA 1
Diagnozowanie stanu psychicznego sprawcy
lub
Tanatologia sądowo-lekarska

 

GRUPA 2
Prawna ochrona pokrzywdzonego
lub
System ochrony praw człowieka
lub
System ochrony praw człowieka (przedmiot oferowany w języku angielskim)

 

GRUPA 3
Pozakodeksowe prawo karne
lub
Międzynarodowe prawo karne
lub
Międzynarodowe prawo karne (przedmiot oferowany w języku angielskim)

 

GRUPA 4
Kryminologia kulturowa
lub
Medialny obraz przestępczości
lub
Medialny obraz przestępczości (przedmiot oferowany w języku angielskim)

 

Rejestracji na wybrane przedmioty należy dokonać w systemie USOS Web

Nieprzekraczalny termin rejestracji do 18 listopada 2019 r.


Uwaga I rok Kryminologii

stacjonarnych studiów drugiego stopnia

Od dnia 8 listopada 2019 r. do dnia 18 listopada 2019 r.  w dziekanacie (pok.204) będą przyjmowane deklaracje zapisów na proseminaria (druk deklaracji do pobrania w dziekanacie lub na stronie internetowej Wydziału Prawa). O przyjęciu na proseminarium decyduje średnia ocen  ze studiów licencjackich.

PROPOZYCJE PROSEMINARIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020:

  • Kierunki współczesnej przestępczości
  • Profilaktyka przestępczości
  • Organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości
  • Prawna ochrona pokrzywdzonego
  • Ochrona informacji niejawnych
  • Prawo własności intelektualnej, mediów i internetu
  • Etyka zawodowa funkcjonariuszy ochrony bezpieczeństwa publicznego
  • Ochrona praw człowieka w międzynarodowym prawie karnym
  • Procedury postępowania przed międzynarodowymi trybunałami karnymi
  • Działalność gospodarcza na rzecz bezpieczeństwa

Deklaracja do pobrania dostępna tutaj


 
Uwaga!
Od semestru letniego roku akad. 2016/2017 informacje dotyczące odwołania i odpracowania zajęć znajdują się w systemie USOSweb.

 


Uwaga studenci!

Sugerowaną przeglądarką do obsługi platformy Blackboard jest Mozilla Firefox.

W przypadku wystąpienia problemów z wyświetlaniem zawartości prosimy upewnić się, czy przeglądarka została zaktualizowana do najnowszej wersji. Najnowsza wersja przeglądarki Mozilla Firefox znajduje sie pod adresem www.mozilla.org/pl/firefox/new/

 
Zgodnie z Zarządzeniem nr 14 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 1 czerwca 2016 r. Zarządzeniem nr 34 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 5 lipca 2017 r. oraz Zarządzeniem nr 17 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 31 maja 2019 r. stawki odpłatności za powtarzane zajęcia dydaktyczne na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich obowiązujące w roku akademickim 2019/2020 wynoszą:

 

Wydział Prawa
dla osób, które
rozpoczęły studia w roku 
akademickim 2016/2017
dla osób, które rozpoczęły studia w roku akademickim 2017/2018
dla osób, które rozpoczęły studia w roku akademickim 2018/2019
Administracja – studia pierwszego stopnia
15,00
18,00
23,00
Administracja – studia drugiego stopnia
20,00
23,00
27,00
Bezpieczeństwo narodowe – studia pierwszego stopnia
15,00
17,00
23,00
Bezpieczeństwo narodowe – studia drugiego stopnia
19,00
23,00
28,00
Kryminologia – studia pierwszego stopnia
18,00
21,00
25,00
Kryminologia – studia drugiego stopnia
19,00
20,00
27,00
Prawo
16,00
16,00
17,00
 
 
Wysokość pozostałych opłat na stacjonarnych studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz na jednolitych studiach magisterskich wnoszonych przez cudzoziemców podejmujących studia na zasadach pełnej odpłatności oraz wysokość opłat na studiach stacjonarnych prowadzonych w językach obcych znajduje się w Zarządzeniu nr 17 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 31 maja 2019 r.

Prośba o wypełnianie ankiet oceniających zajęcia dydaktyczne
 
W trosce o podnoszenie jakości kształcenia na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku zwracam się do wszystkich studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych z uprzejmą prośbą o wypełnienie „Ankiet oceny zajęć dydaktycznych” i „Ankiety ewaluacyjnej” zamieszczonej w systemie USOSweb.