Uwaga studenci!

Sugerowaną przeglądarką do obsługi platformy Blackboard jest Mozilla Firefox.

W przypadku wystąpienia problemów z wyświetlaniem zawartości prosimy upewnić się, czy przeglądarka została zaktualizowana do najnowszej wersji. Najnowsza wersja przeglądarki Mozilla Firefox znajduje sie pod adresem www.mozilla.org/pl/firefox/new/


 

 

Uwaga I rok administracji
niestacjonarnych studiów
drugiego stopnia

Od dnia 8 listopada 2019 r. do dnia 18 listopada 2019 r.
w dziekanacie (pok.205) będą przyjmowane deklaracje zapisów na proseminaria magisterskie (druk deklaracji do pobrania w dziekanacie lub na stronie internetowej Wydziału Prawa). O przyjęciu na proseminarium decyduje średnia ocen
ze studiów licencjackich.

PROPOZYCJE PROSEMINARIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

 PRAWO KONSTYTUCYJNE -
 PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
 PROCEDURY ADMINISTRACYJNE
 PRAWO ADMINISTRACYJNE
 PRAWA CZŁOWIEKA W SFERZE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
 FINANSE PUBLICZNE I PRAWO FINANSOWE
 ETYKA ZAWODOWA
 PRAWO KARNE
 ETYKA W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
 PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ, MEDIÓW I REKLAMY
 ORGANIZACJA OCHRONY ŚRODOWISKA

 
UWAGA Studenci I roku
ADMINISTRACJA DRUGIEGO STOPNIA STUDIA NIESTACJONARNE


Od dnia 8 listopada do dnia 18 listopada 2019 r. należy zarejestrować się na przedmioty do wyboru. W roku akademickim 2019/2020 w semestrze letnim na I roku studiów studenci zobowiązani są do zaliczenia trzech przedmiotów spośród niżej wymienionych 3 grup, po jednym z każdej grupy.


Grupy przedmiotów do wyboru w roku akad.2019/2020


GRUPA 1
Prawo Unii Europejskiej
lub
Prawo Unii Europejskiej (przedmiot oferowany także w języku angielskim)
lub
Wprowadzenie do systemu prawa Stanów Zjednoczonych
lub
Wprowadzenie do systemu prawa Stanów Zjednoczonych (przedmiot oferowany także w języku angielskim)


GRUPA 2
Regulacje antykorupcyjne w administracji publicznej
lub
Ustroje państw Europy Wschodniej


GRUPA 3
Współczesne modele administracji publicznej
lub
Ustroje wybranych państw Unii Europejskiej

 


Rejestracji na wybrane przedmioty należy dokonać w systemie USOS Web
Nieprzekraczalny termin rejestracji do
18 listopada 2019 r.

 


 

 

 

 

 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 14 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 1 czerwca 2016 r. Zarządzeniem nr 34 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 5 lipca 2017 r. oraz Zarządzeniem nr 17 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 31 maja 2019 r. stawki odpłatności za powtarzane zajęcia dydaktyczne na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich obowiązujące w roku akademickim 2019/2020 wynoszą:
  
Wydział Prawa
dla osób, które
rozpoczęły studia w roku 
akademickim 2016/2017
dla osób, które rozpoczęły studia w roku akademickim 2017/2018
dla osób, które rozpoczęły studia w roku akademickim 2018/2019
Administracja – studia pierwszego stopnia
15,00
18,00
23,00
Administracja – studia drugiego stopnia
20,00
23,00
27,00
Bezpieczeństwo narodowe – studia pierwszego stopnia
15,00
17,00
23,00
Bezpieczeństwo narodowe – studia drugiego stopnia
19,00
23,00
28,00
Kryminologia – studia pierwszego stopnia
18,00
21,00
25,00
Kryminologia – studia drugiego stopnia
19,00
20,00
27,00
Prawo
16,00
16,00
17,00
 
 
Prośba o wypełnianie ankiet oceniających zajęcia dydaktyczne
 
W trosce o podnoszenie jakości kształcenia na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku zwracam się do wszystkich studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych z uprzejmą prośbą o wypełnienie „Ankiet oceny zajęć dydaktycznych” i „Ankiety ewaluacyjnej” zamieszczonej w systemie USOSweb.