UWAGA !

Studenci I roku prawa studiów stacjonarnych!

W roku akademickim 2019/2020 na I roku studiów w semestrze letnim studenci zobowiązani są do zaliczenia dwóch przedmiotów spośród niżej wymienionych grup, po jednym z każdej grupy.  

 

Grupa 1

EKONOMIA
lub
ZARZĄDZANIE
lub
PODSTAWY SOCJOLOGII
lub
PROJEKTOWA METODA PRACY

 

Grupa 2

WPROWADZENIE DO INTERPRETACJI PRAWNICZYCH
lub
METODOLOGIA ROZWIĄZYWANIA KAZUSÓW (CASE LAW)
lub
HISTORIA PRAWA W ARGUMENTACJI PRAWNICZEJ
lub
KULTURA JĘZYKA PRAWNEGO I PRAWNICZEGO

 

Od dnia 8 listopada do dnia 18 listopada 2019 r. należy  zarejestrować się poprzez system USOS Web na wybrane przedmioty.

 

Na przedmiotach w rejestracji obowiązują limity. Przedmiot nie może liczyć więcej niż 45 osób.

 

Rejestracja jest obowiązkowa.


Uwaga!
Od semestru letniego roku akad. 2016/2017 informacje dotyczące odwołania i odpracowania zajęć znajdują się w systemie USOSweb.

 


 Uwaga studenci!

Sugerowaną przeglądarką do obsługi platformy Blackboard jest Mozilla Firefox.

W przypadku wystąpienia problemów z wyświetlaniem zawartości prosimy upewnić się, czy przeglądarka została zaktualizowana do najnowszej wersji. Najnowsza wersja przeglądarki Mozilla Firefox znajduje sie pod adresem www.mozilla.org/pl/firefox/new/

 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 14 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 1 czerwca 2016 r. Zarządzeniem nr 34 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 5 lipca 2017 r. oraz Zarządzeniem nr 17 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 31 maja 2019 r. stawki odpłatności za powtarzane zajęcia dydaktyczne na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich obowiązujące w roku akademickim 2019/2020 wynoszą:
 
Wydział Prawa
dla osób, które
rozpoczęły studia w roku 
akademickim 2016/2017
dla osób, które rozpoczęły studia w roku akademickim 2017/2018
dla osób, które rozpoczęły studia w roku akademickim 2018/2019
Administracja – studia pierwszego stopnia
15,00
18,00
23,00
Administracja – studia drugiego stopnia
20,00
23,00
27,00
Bezpieczeństwo narodowe – studia pierwszego stopnia
15,00
17,00
23,00
Bezpieczeństwo narodowe – studia drugiego stopnia
19,00
23,00
28,00
Kryminologia – studia pierwszego stopnia
18,00
21,00
25,00
Kryminologia – studia drugiego stopnia
19,00
20,00
27,00
Prawo
16,00
16,00
17,00
 
Wysokość pozostałych opłat na stacjonarnych studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz na jednolitych studiach magisterskich wnoszonych przez cudzoziemców podejmujących studia na zasadach pełnej odpłatności oraz wysokość opłat na studiach stacjonarnych prowadzonych w językach obcych znajduje się w Zarządzeniu nr 17 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 31 maja 2019 r.

Prośba o wypełnianie ankiet oceniających zajęcia dydaktyczne
 
W trosce o podnoszenie jakości kształcenia na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku zwracam się do wszystkich studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych z uprzejmą prośbą o wypełnienie „Ankiet oceny zajęć dydaktycznych” i „Ankiety ewaluacyjnej” zamieszczonej w systemie USOSweb.