Koła naukowe i organizacje studenckie

 

Instrukcje

Oświadczenie o dochodach

POBIERZ

Wniosek o stypendium

POBIERZ

Wniosek o stypendium rektora

POBIERZ

Wniosek o przyznanie zapomogi

POBIERZ

 

Oświadczenia

Oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych

POBIERZ

Oświadczenie do zwiększenia stypendium socjalnego

POBIERZ

Oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami

POBIERZ

Zaświadczenie o średniej ocen (tylko dla studentów 1. roku drugiego stopnia, którzy ukończyli pierwszy stopień poza Wydziałem)

POBIERZ