Uwaga studenci!

Sugerowaną przeglądarką do obsługi platformy Blackboard jest Mozilla Firefox.

W przypadku wystąpienia problemów z wyświetlaniem zawartości prosimy upewnić się, czy przeglądarka została zaktualizowana do najnowszej wersji. Najnowsza wersja przeglądarki Mozilla Firefox znajduje sie pod adresem www.mozilla.org/pl/firefox/new/

 


 
UWAGA I ROK
STUDIA NIESTACJONARNE
KIERUNEK PRAWO 2019/2020

Od dnia 8 listopada do dnia 18 listopada 2019 r. należy zarejestrować się na przedmioty do wyboru w systemie USOS -web .
W roku akademickim 2019/2020 na I roku studiów w semestrze letnim studenci zobowiązani są do zaliczenia dwóch przedmiotów spośród niżej wymienionych grup, po jednym z każdej grupy.

Grupy przedmiotów do wyboru w r. ak. 2019/2020

GRUPA 1
Ekonomia
lub
Projektowa metoda pracy
lub
Podstawy socjologii
lub
Zarządzanie

GRUPA 2

Historia prawa w argumentacji prawniczej
lub
Kultura języka prawnego i prawniczego
lub
Metodologia rozwiązywania kazusów (Case Law)
lub
Wprowadzenie do interpretacji prawniczych

Rejestracja jest obowiązkowa.
Nieprzekraczalny termin rejestracji do 18 listopada 2019 r.


 
 
 
 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 14 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 1 czerwca 2016 r. Zarządzeniem nr 34 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 5 lipca 2017 r. oraz Zarządzeniem nr 17 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 31 maja 2019 r. stawki odpłatności za powtarzane zajęcia dydaktyczne na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich obowiązujące w roku akademickim 2019/2020 wynoszą:
  
Wydział Prawa
dla osób, które
rozpoczęły studia w roku 
akademickim 2016/2017
dla osób, które rozpoczęły studia w roku akademickim 2017/2018
dla osób, które rozpoczęły studia w roku akademickim 2018/2019
Administracja – studia pierwszego stopnia
15,00
18,00
23,00
Administracja – studia drugiego stopnia
20,00
23,00
27,00
Bezpieczeństwo narodowe – studia pierwszego stopnia
15,00
17,00
23,00
Bezpieczeństwo narodowe – studia drugiego stopnia
19,00
23,00
28,00
Kryminologia – studia pierwszego stopnia
18,00
21,00
25,00
Kryminologia – studia drugiego stopnia
19,00
20,00
27,00
Prawo
16,00
16,00
17,00

 
Prośba o wypełnianie ankiet oceniających zajęcia dydaktyczne
 
W trosce o podnoszenie jakości kształcenia na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku zwracam się do wszystkich studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych z uprzejmą prośbą o wypełnienie „Ankiet oceny zajęć dydaktycznych” i „Ankiety ewaluacyjnej” zamieszczonej w systemie USOSweb.