UWAGA Studenci I roku

ADMINISTRACJA PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE

Od dnia 8 listopada do dnia 18 listopada 2019 r. należy zarejestrować się na przedmioty do wyboru realizowane na I roku studiów.

W roku akademickim 2019/2020 na I roku studiów w semestrze letnim studenci zobowiązani są do zaliczenia 3 przedmiotów spośród niżej wymienionych grup (po jednym z każdej grupy).

 

GRUPA 1

Prawa i wolności oraz obowiązki człowieka i obywatela w RP
lub
Prawa i wolności oraz obowiązki człowieka i obywatela w krajach UE

 

GRUPA 2

Służby, inspekcje i straże
lub
Prawo policyjne

 

GRUPA 3

Organizacje międzynarodowe
lub
Organizacje międzynarodowe –przedmiot realizowany w języku angielskim
lub
Organizacje pozarządowe

 

Rejestracji na wybrane przedmioty należy dokonać w systemie USOS Web


Uwaga studenci II roku

administracji stacjonarnych studiów pierwszego stopnia

Od dnia 8 listopada 2019 r. do dnia 18 listopada 2019 r. w dziekanacie (pokój 204) będą przyjmowane deklaracje zapisów na proseminaria licencjackie. Druk deklaracji do pobrania w dziekanacie lub na stronie internetowej Wydziału Prawa. O przyjęciu na proseminarium decyduje średnia ocen z I roku studiów.

PROPOZYCJE PROSEMINARIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

 1. Prawo konstytucyjne
 2. Finanse publiczne i prawo finansowe
 3. Administracja w Unii Europejskiej
 4. Procedury administracyjne
 5. Prawo administracyjne
 6. Organizacja ochrony środowiska
 7. Przedsiębiorczość
 8. Prawo własności intelektualnej, mediów i reklamy
 9. Prawo policyjne
 10. Prawo karne
 11. Etyka w administracji publicznej
 12. Fundusze europejskie
 13. Instytucje międzynarodowe
 14. Prawo pracy i prawo urzędnicze

Deklaracja do pobrania dostępna tutaj


 Uwaga studenci!

Sugerowaną przeglądarką do obsługi platformy Blackboard jest Mozilla Firefox.

W przypadku wystąpienia problemów z wyświetlaniem zawartości prosimy upewnić się, czy przeglądarka została zaktualizowana do najnowszej wersji. Najnowsza wersja przeglądarki Mozilla Firefox znajduje sie pod adresem www.mozilla.org/pl/firefox/new/

 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 14 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 1 czerwca 2016 r. Zarządzeniem nr 34 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 5 lipca 2017 r. oraz Zarządzeniem nr 17 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 31 maja 2019 r. stawki odpłatności za powtarzane zajęcia dydaktyczne na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich obowiązujące w roku akademickim 2019/2020 wynoszą:
  
Wydział Prawa
dla osób, które
rozpoczęły studia w roku 
akademickim 2016/2017
dla osób, które rozpoczęły studia w roku akademickim 2017/2018
dla osób, które rozpoczęły studia w roku akademickim 2018/2019
Administracja – studia pierwszego stopnia
15,00
18,00
23,00
Administracja – studia drugiego stopnia
20,00
23,00
27,00
Bezpieczeństwo narodowe – studia pierwszego stopnia
15,00
17,00
23,00
Bezpieczeństwo narodowe – studia drugiego stopnia
19,00
23,00
28,00
Kryminologia – studia pierwszego stopnia
18,00
21,00
25,00
Kryminologia – studia drugiego stopnia
19,00
20,00
27,00
Prawo
16,00
16,00
17,00
 
Wysokość pozostałych opłat na stacjonarnych studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz na jednolitych studiach magisterskich wnoszonych przez cudzoziemców podejmujących studia na zasadach pełnej odpłatności oraz wysokość opłat na studiach stacjonarnych prowadzonych w językach obcych znajduje się w Zarządzeniu nr 17 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 31 maja 2019 r.

Prośba o wypełnianie ankiet oceniających zajęcia dydaktyczne
 
W trosce o podnoszenie jakości kształcenia na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku zwracam się do wszystkich studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych z uprzejmą prośbą o wypełnienie „Ankiet oceny zajęć dydaktycznych” i „Ankiety ewaluacyjnej” zamieszczonej w systemie USOSweb.