UWAGA Studenci I roku

ADMINISTRACJA DRUGIEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE

Od dnia 8 listopada do dnia 18 listopada 2019r. należy zarejestrować się na przedmioty do wyboru. W roku akademickim 2019/2020 w semestrze letnim na I roku studiów studenci zobowiązani są do zaliczenia trzech przedmiotów spośród niżej wymienionych 3 grup, po jednym z każdej grupy.

Grupy przedmiotów do wyboru w roku akad.2019/2020

GRUPA 1

Prawo Unii Europejskiej
lub
Prawo Unii Europejskiej - przedmiot realizowany w języku angielskim
lub
Wprowadzenie do systemu prawa Stanów Zjednoczonych
lub
Wprowadzenie do systemu prawa Stanów Zjednoczonych - przedmiot realizowany w języku angielskim

 

GRUPA 2

Regulacje antykorupcyjne w administracji publicznej
lub
Ustroje państw Europy Wschodniej

 

GRUPA 3

Współczesne modele administracji publicznej
lub
Ustroje wybranych państw Unii Europejskiej

Rejestracji na wybrane przedmioty należy dokonać w systemie USOS Web


Uwaga studenci I roku

administracji stacjonarnych studiów drugiego stopnia

Od dnia 8 listopada 2019r. do dnia 18 listopada 2019r. w dziekanacie (pokój 204) będą przyjmowane deklaracje zapisów na proseminaria magisterskie. Druk deklaracji do pobrania w dziekanacie lub na stronie internetowej Wydziału Prawa. O przyjęciu na proseminarium decyduje średnia ocen ze studiów licencjackich.

 

PROPOZYCJE PROSEMINARIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

 1. Prawo i procedury administracyjne
 2. Organizacja ochrony środowiska
 3. Finanse publiczne i prawo finansowe
 4. Prawo podatkowe
 5. Prawo konstytucyjne
 6. Instytucje międzynarodowe
 7. Fundusze europejskie
 8. Administracja w Unii Europejskiej
 9. Prawo własności intelektualnej, mediów i reklamy
 10. Prawa człowieka w sferze administracji publicznej
 11. Etyka w administracji publicznej
 12. Etyka zawodowa
 13. Prawo gospodarcze publiczne
 14. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Deklaracja do pobrania dostępna tutaj


 Uwaga studenci!

Sugerowaną przeglądarką do obsługi platformy Blackboard jest Mozilla Firefox.

W przypadku wystąpienia problemów z wyświetlaniem zawartości prosimy upewnić się, czy przeglądarka została zaktualizowana do najnowszej wersji. Najnowsza wersja przeglądarki Mozilla Firefox znajduje sie pod adresem www.mozilla.org/pl/firefox/new/

 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 14 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 1 czerwca 2016 r. Zarządzeniem nr 34 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 5 lipca 2017 r. oraz Zarządzeniem nr 17 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 31 maja 2019 r. stawki odpłatności za powtarzane zajęcia dydaktyczne na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich obowiązujące w roku akademickim 2019/2020 wynoszą:
Wydział Prawa
dla osób, które
rozpoczęły studia w roku 
akademickim 2016/2017
dla osób, które rozpoczęły studia w roku akademickim 2017/2018
dla osób, które rozpoczęły studia w roku akademickim 2018/2019
Administracja – studia pierwszego stopnia
15,00
18,00
23,00
Administracja – studia drugiego stopnia
20,00
23,00
27,00
Bezpieczeństwo narodowe – studia pierwszego stopnia
15,00
17,00
23,00
Bezpieczeństwo narodowe – studia drugiego stopnia
19,00
23,00
28,00
Kryminologia – studia pierwszego stopnia
18,00
21,00
25,00
Kryminologia – studia drugiego stopnia
19,00
20,00
27,00
Prawo
16,00
16,00
17,00
 
Wysokość pozostałych opłat na stacjonarnych studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz na jednolitych studiach magisterskich wnoszonych przez cudzoziemców podejmujących studia na zasadach pełnej odpłatności oraz wysokość opłat na studiach stacjonarnych prowadzonych w językach obcych znajduje się w Zarządzeniu nr 17 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 31 maja 2019 r.

Prośba o wypełnianie ankiet oceniających zajęcia dydaktyczne
 
W trosce o podnoszenie jakości kształcenia na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku zwracam się do wszystkich studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych z uprzejmą prośbą o wypełnienie „Ankiet oceny zajęć dydaktycznych” i „Ankiety ewaluacyjnej” zamieszczonej w systemie USOSweb.