UWAGA Studenci I roku

BEZPIECZEŃSTWO I PRAWO
PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA NIESTACJONARNE

 

Od dnia 08 listopada do dnia 18 listopada 2019 r. należy zarejestrować się na przedmiot do wyboru realizowany na
I roku studiów.
W roku akademickim 2019/2020 na I roku studiów
w semestrze letnim studenci zobowiązani są do zaliczenia
1 przedmiotu spośród niżej wymienionych:

Etyka

lub

Etyka zawodowa funkcjonariuszy służb mundurowych

 

Rejestracji na wybrane przedmioty należy dokonać
w systemie USOS Web


Nieprzekraczalny termin rejestracji
do 18 listopada 2019 r.