Bezpieczeństwo i prawo drugiego stopnia studia stacjonarne

(propozycje proseminariów na rok akademicki 2019/2020)

 1. System bezpieczeństwa narodowego RP
 2. Etyka zawodowa funkcjonariuszy służb mundurowych
 3. Polityka i strategia bezpieczeństwa
 4. Ochrona praw człowieka w systemie bezpieczeństwa państwa
 5. Bezpieczeństwo jednostki a ochrona praw człowieka
 6. Konflikty zbrojne we współczesnym systemie bezpieczeństwa międzynarodowego
 7. Bezpieczeństwo finansowe państwa
 8. Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa RP
 9. Bezpieczeństwo UE
 10. Ustrój konstytucyjny RP
 11. Prawo administracyjne w bezpieczeństwie
 12. Procedury administracyjne w bezpieczeństwie
 13. Bezpieczeństwo i prawo międzynarodowe
 14. Bezpieczeństwo militarne i prawo konfliktów zbrojnych
 15. Zatrudnienie w służbach mundurowych
 16. Bezpieczeństwo międzynarodowych stosunków ekonomicznych

Prośba o wypełnianie ankiet
 
W trosce o podnoszenie jakości kształcenia na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku zwracam się do wszystkich studentów, doktorantów i uczestników studiów podyplomowych z uprzejmą prośbą o wypełnienie „Ankiety oceny w zakresie wypełniania przez osoby prowadzące zajęcia obowiązków związanych z kształceniem ” i „Ankiety ewaluacyjnej” zamieszczonej w systemie USOSweb.

Dziekan Wydziału Prawa
Dr hab. Mariusz Popławski, prof. UwB