UWAGA I rok

BEZPIECZEŃSTWO I PRAWO

stacjonarne studia drugiego stopnia

 

Od dnia 8 listopada 2019 roku do dnia 18 listopada 2019 roku  w dziekanacie (pok.209) będą przyjmowane deklaracje zapisów na proseminaria (druk deklaracji do pobrania w dziekanacie lub na stronie internetowej Wydziału Prawa). O przyjęciu na proseminarium decyduje średnia ocen ze studiów licencjackich. 

Bezpieczeństwo i prawo, drugiego stopnia, studia stacjonarne

(propozycje proseminariów na rok akademicki 2019/2020)

 1. System bezpieczeństwa narodowego RP
 2. Etyka zawodowa funkcjonariuszy służb mundurowych
 3. Polityka i strategia bezpieczeństwa
 4. Ochrona praw człowieka w systemie bezpieczeństwa państwa
 5. Bezpieczeństwo jednostki a ochrona praw człowieka
 6. Konflikty zbrojne we współczesnym systemie bezpieczeństwa międzynarodowego
 7. Bezpieczeństwo finansowe państwa
 8. Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa RP
 9. Bezpieczeństwo UE
 10. Ustrój konstytucyjny RP
 11. Prawo administracyjne w bezpieczeństwie
 12. Procedury administracyjne w bezpieczeństwie
 13. Bezpieczeństwo i prawo międzynarodowe
 14. Bezpieczeństwo militarne i prawo konfliktów zbrojnych
 15. Zatrudnienie w służbach mundurowych
 16. Bezpieczeństwo międzynarodowych stosunków ekonomicznych

 

Druk należy złożyć w dziekanacie w terminie do 18.11.2019 r.

Deklaracja do pobrania dostępna tutaj