UWAGA I rok
BEZPIECZEŃSTWO I PRAWO
niestacjonarne studia
drugiego stopnia

Od dnia 8 listopada 2019 r. do dnia 18 listopada 2019 r. w dziekanacie (pok.205) będą przyjmowane deklaracje zapisów na proseminaria (druk deklaracji do pobrania w dziekanacie lub na stronie internetowej Wydziału Prawa). O przyjęciu na proseminarium decyduje średnia ocen ze studiów licencjackich.

PROPOZYCJE PROSEMINARIÓW
W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

 System bezpieczeństwa narodowego RP
 Bezpieczeństwo i prawo międzynarodowe
 Bezpieczeństwo finansowe państwa
 Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa RP
 Ustrój konstytucyjny RP
 Bezpieczeństwo militarne i prawo konfliktów zbrojnych
 Ochrona praw człowieka w systemie bezpieczeństwa państwa
 Polityka i strategia bezpieczeństwa
 Etyka zawodowa funkcjonariuszy służb mundurowych
 Prawo administracyjne w bezpieczeństwie
 Procedury administracyjne w bezpieczeństwie
 Zatrudnienie w służbach mundurowych

Druk należy złożyć w dziekanacie w terminie do 18.11.2019 r.