Prośba o wypełnianie ankiet
 
W trosce o podnoszenie jakości kształcenia na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku zwracam się do wszystkich studentów, doktorantów i uczestników studiów podyplomowych z uprzejmą prośbą o wypełnienie „Ankiety oceny w zakresie wypełniania przez osoby prowadzące zajęcia obowiązków związanych z kształceniem ” i „Ankiety ewaluacyjnej” zamieszczonej w systemie USOSweb.

Dziekan Wydziału Prawa
Dr hab. Mariusz Popławski, prof. UwB