Platformy, instrukcje obsługi

Bazy elektroniczne

Materiały dla studentów z niepełnosprawnościami, anglojęzycznych itp.

Zdalne kształcenie a prawa autorskie

Zasady przeprowadzania egzaminu w formie ustnej

Obowiązujące wymogi bezpieczeństwa

Zasady dotyczące wymogów przeprowadzania egzaminów dyplomowych

Decyzje, komunikaty, okólniki Dziekana dotyczące zdalnego kształcenia

Zarządzenia Rektora w sprawie prowadzenia zajęć

Informacja o instytucjach, które oferują wsparcie psychologiczne i psychiczne dla pracowników, studentów i doktorantów UwB w ramach NFZ

 

 

Do bazy Lex należy się zalogować na stronie www.lex.pl przy pomocy poświadczeń (email: przykładowo jankowalski@uwb.edu.pl i hasło: utworzone poprzez link aktywacyjny otrzymany na poczcie).

Dostęp do bazy Legalis możliwy jest po zalogowaniu się na stronie www.prima.uwb.edu.pl. W przypadku braku posiadania konta na na stronie należy je założyć. Instrukcja obsługi, jak i kontakt w razie problemów podany jest na wyżej wymienionej stronie.

Dostęp do baz elektornicznych z domu możliwy jest ze strony Biblioteki Uniwersyteckiej w zakładce „E-zasoby" → „Bazy danych" lub bezpośrednio przez stronę prima.uwb.edu.pl - proponowane przez nas bazy przekirowują bezpośrednio na wskazaną stronę. 

 

Wybrane bazy elektroniczne (przekierowanie po kliknięciu na wybraną bazę)

LEX

Zbiór pełnych tekstów glos do orzeczeń. Tezy z piśmiennictwa, czyli zbiór cytatów z polskich i zagranicznych publikacji prawniczych. 

Legalis 

Jest najobszerniejszą i kompleksową bazą prawa polskiego. Wszystkie typy danych w wersji Legalis on-line aktulizowane są codziennie (dni robocze). 

Polska Bibliografia Prawnicza 

Polska Bibliografia Prawnicza obejmuje - obok pozycji prawniczych (z teorią i historią państwa i prawa, prawem międzynarodowym publicznym, naukami penalnymi) także (tylko wybrane z uwagi na związek z zasadniczym przedmiotem PBP) pozycje z historii powszechnej, doktryn politycznych, stosunków międzynarodowych, pomocniczych nauk prawa karnego. 

Legal Source 

Baza zawiera pełny tekst najbardziej znanych 880 czasopism naukowych z zakresu prawa. Jest ważnym źródłem informacji na temat aktualnych problemów, badań i trendów w dziedzinie prawodawstwa. 

HeinOnLine 

Baza zawiera pełnotekstowe wersje anglojęzycznych czasopism prawniczych, dzieła klasyków prawniczych (monografie i opracowania z XIX i XX w.) - nieobjęte prawami autorskimi, materiały dotyczące prawa amerykańskiego (traktaty i porozumienia zawierane przez USA, ustawodawstwo federalne, archiwum Sądu Najwyższego USA). 

Ibuk 

Ibuk.pl to jedna z największych wypożyczalni oraz księgarni Internetowych, która oferuje bogaty wybór e-booków i audiobooków. Zawiera zarówno beletrystykę, jak i książki akademickie. W swojej ofercie posiada ponad 70 tysięcy publikacji naukowych z wielu dziedzin, wśród nich ebooki z zakresu nauk ekonomicznych, humanistycznych, matematyczno-przyrodniczych, społecznych. pedagogika, psychologia, medycyna czy prawo. W Ibuk.pl dostępne są e-podręczniki najpopularniejszych wydawców, wśród nich tacy wydawcy jak: Wydawnictwo Naukowe PWN, PZWL, Impuls, C.H.Beck, Uniwersytet Śląski, Universitas, Scholar czy Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.

 

Wybrane zagraniczne bazy elektroniczne z zakresu nauk prawnych

Oxford University Press Journals 

Anglojęzyczna kolekcja HSS (kolekcja nauk humanistycznych i społecznych)  
w skład której wchodzą czasopisma z kolekcji tematycznych Humanities, Social Science oraz Law. 

Ebsco eBooks (Legal Source) 

Baza zawiera czasopisma prawnicze, w swym zakresie oferuje informacje dotyczące następujących dziedzin prawa: sądownictwo karne, prawo międzynarodowe, prawo federalne, zorganizowana przestępczość, prawo medyczne, prawo pracy, etyka i ochrona środowiska.  

eBook Academic Collection (EBSCOhost) 

Baza zawiera szeroki pakiet subskrypcji książek elektronicznych w czym ok. 9 tys. publikacji jest z zakresu prawa i administracji.  

Science Direct   

Baza zawiera artykuły z zakresu prawa w powiązaniu z innymi dyscyplinami naukowymi.  

Scopus   

Baza tematycznie usystematyzowanych artykuły np.  
Laws and legislation – ok. 71 tys. art. 
International law – ok. 4 700 tys. art. 
Human rights – ok. 2 500 tys. art. 

Springer   

Baza posiada kolekcję “Law” – 112 335 artykułów i książek  z zakresu prawa. 

Web of Science 

Baza zawiera artykuły z różnych dyscyplin. W zależności od wprowadzonego hasła pojawiają się różne tematycznie artykuły.  

Wiley 

Baza posiada publikacje z dwóch kolekcji Law i Criminal. Ponadto Baza zawiera artykuły z różnych dyscyplin. 

 

Pozostałe

 

Bazy testowane

Baza Zakres tematyczny Dostęp
e-Duke - Books and Journals Scholary Collection nauki humanistyczne i społeczne do 22 czerwca 2020
e-DUKE - Euclid Prime, MSP on Euclid, Duke Mathematical Journal & DMJ100 matematyka, statystyka do 22 czerwca 2020
Camridge University Press - Textbooks interdyscyplinarny do 31 maja 2020
Camridge History nauki społeczne i humanistyczne do 31 maja 2020
Cambridge Companions nauki humanistyczne do 31 maja 2020
Cambridge Elements interdyscyplinarny do 31 maja 2020
Cambridge Core - Coronavirus Free Access Collection nauki medyczne

do 31 maja 2020

Beck-online prawo do 31 maja 2020
eBook Subscription Harvard Business Publishing Collection ekonomia, biznes, zarządzanie do 31 maja 2020
SAGE Journals nauki humanistyczne i społeczne do 31 maja 2020
E-Books DeGruyter interdyscyplinarny do 31 maja 2020
University Press Scholarship Online interdyscyplinarny do 12 czerwca 2020
Oxford Scholarship Online interdyscyplinarny do 12 czerwca 2020
Oxford Scholarly Editions Online nauki humanistyczne do 12 czerwca 2020
Oxford Research Encyclopedias interdyscyplinarny do 12 czerwca 2020
Oxford Handbooks Online interdyscyplinarny do 12 czerwca 2020
Oxford Public International Law. Oxford Scholarly Authorities on International Law prawo międzynarodowe do 12 czerwca 2020
Oxford Public International Law. Max Planck Encyclopedia of Public International Law prawo międzynarodowe do 12 czerwca 2020
Oxford Public International Law. Oxford Reports on International Law prawo międzynarodowe do 12 czerwca 2020
Taylor & Francis eBooks interdyscyplinarny do 22 maja 2020
World Bank eLibrary interdyscyplinarny do 31 maja 2020 
JSTOR - kolekcje archiwalne książek i czasopism interdyscyplinarny do 30 czerwca 2020
Elgaronline nauki społeczne do 1 czerwca 2020
CEEOL nauki społeczne i humanistyczne do 6 czerwca 2020