Egzaminy TOLES Konferencje Publikacje Warsztaty Share&Gain

 

Centrum Prawnicznego Języka Angielskiego
  15-213 Białystok, Mickiewicza 1, p. 320
(+48 85) 745 71 64

 

Kierownik:
imię i nazwisko e-mail  konsultacje
dr Halina Sierocka h.sierocka@uwb.edu.pl USOSweb

 

Pracownicy:
imię i nazwisko e-mail  konsultacje
Anna Sokołowska blec@uwb.edu.pl -

 

Opis działalności:

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrum Prawniczego Języka Angielskiego (Białystok Legal English Centre) zostało powołane jako odrębna jednostka organizacyjna na Wydziale Prawa dnia 21 listopada 2012 r. (uchwała Senatu nr 1323 z dnia 21 listopada 2012 r.) w odpowiedzi na potrzebę kształcenia i prowadzenia badań naukowych w zakresie specjalistycznego języka angielskiego, a w szczególności prawniczego języka angielskiego. Otwarcie europejskich rynków pracy dla Polaków, z momentem wstąpienia Polski do Unii Europejskiej spowodowało bowiem to, że nawet dobra znajomość ogólnego języka angielskiego staje się niewystarczająca i aby porozumiewać się z ludźmi z branży skutecznie, niezbędny jest angielski język specjalistyczny, także w dziedzinie prawa.

Działalność Centrum Prawniczego Języka Angielskiego obejmuje zarówno dydaktykę (tzn. prowadzenie zajęć w formie kursów językowych, wykładów specjalizacyjnych, lektoratów, studiów podyplomowych, czy warsztatów, także w ramach programu Erasmus, a przez to umożliwienie studentom Wydziału Prawa nabycie praktycznych umiejętności w zakresie porozumiewania się prawniczym językiem angielskim tj. Legal English) jak i badania naukowe czyli m.in. przygotowanie publikacji, konferencji, wniosków grantowych, a w perspektywie nawiązywanie kontaktów i współpracy z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami zajmującymi się prawniczym językiem angielskim.