Wybrane zagraniczne bazy elektroniczne z zakresu nauk prawnych:
Ebsco eBooks (Legal Source) Baza zawiera czasopisma prawnicze, w swym zakresie oferuje informacje dotyczące następujących dziedzin prawa: sądownictwo karne, prawo międzynarodowe, prawo federalne, zorganizowana przestępczość, prawo medyczne, prawo pracy, etyka i ochrona środowiska. 
eBook Academic Collection (EBSCOhost) Baza zawiera szeroki pakiet subskrypcji książek elektronicznych w czym ok. 9 tys. publikacji jest z zakresu prawa i administracji. 
Science Direct Baza zawiera artykuły z zakresu prawa w powiązaniu z innymi dyscyplinami naukowymi. 
Emerald Management e Journals Baza zawiera artykuły z różnych dyscyplin, głównie artykuły z ekonomii i prawa. 
Scopus Baza tematycznie usystematyzowanych artykuły np.
Laws and legislation – ok. 71 tys. art.
International law – ok. 4 700 tys. art.
Human rights – ok. 2 500 tys. art.
Springer Baza posiada kolekcję “Law” – 112 335 artykułów i książek  z zakresu prawa.
Web of Science Baza zawiera artykuły z różnych dyscyplin. W zależności od wprowadzonego hasła pojawiają się różne tematycznie artykuły. 
Wiley Baza posiada publikacje z dwóch kolekcji Law i Criminal. Ponadto Baza zawiera artykuły z różnych dyscyplin.
 
 
 
Wybrane bazy elektroniczne interdyscyplinarne:
De Gruyter Open Dostęp do czasopism naukowych z różnych dyscyplin nauki; aktualnie około 350 pozycji własnych i osób trzecich.
DOAJ Zbiór czasopism recenzowanych, publikowanych przez różne wydawnictwa uczelniane i towarzystwa naukowe.
Elektronische Zeitschriftenbibliothek Baza oferująca dostęp do naukowych czasopism elektronicznych, darmowych i licencjonowanych, ze wszystkich dziedzin wiedzy.
 
Wyszukiwarki naukowe: