Pracownicy
Samodzielni pracownicy naukowi
Adiunkci i asystenci

dr hab. Anna Piszcz, prof. UwB

Pracownia Prawa Gospodarczego Publicznego | Laboratory of Public Economic Law

15-213 Białystok, Mickiewicza 1, p. 201
piszcz@uwb.edu.pl
(+48 85) 745 72 04