Pracownicy
Samodzielni pracownicy naukowi
Adiunkci i asystenci

dr hab. Iwona Sierocka, prof. UwB

Zakład Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych | Institute of Labor Law and Social Security

15-213 Białystok, Mickiewicza 1, p. 212
i.sierocka@uwb.edu.pl
(+48 85) 745 71 56