Pracownicy
Samodzielni pracownicy naukowi
Adiunkci i asystenci

dr hab. Joanna Radwanowicz-Wanczewska, prof. UwB

Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego | Department of Administrative Law and Procedure

15-213 Białystok, Mickiewicza 1, p. 318
j.radwanowicz@uwb.edu.pl
(+48 85) 745 71 91