Pracownicy
Samodzielni pracownicy naukowi
Adiunkci i asystenci

dr hab. Marcin Łysko, prof. UwB

Pracownia Historii Prawa | Laboratory of Law History

15-213 Białystok, Mickiewicza 1, p. 308
marcin.lysko@uwb.edu.pl 
(+48 85) 745 71 53