Pracownicy
Samodzielni pracownicy naukowi
Adiunkci i asystenci

dr hab. Wojciech Filipkowski, prof. UwB

Pracownia Kryminalistyki | Laboratory of Criminalistics

15-213 Białystok, Mickiewicza 1, p. 106
 w.filipkowski@uwb.edu.pl 
(+48 85) 745 71 95