Pracownicy
Samodzielni pracownicy naukowi
Adiunkci i asystenci

dr Katarzyna Doliwa

 Zakład Teorii i Filozofii Prawa | Institute of Theory and Philosophy of Law

15-213 Białystok, Mickiewicza 1, p. 217
kdoliwa@uwb.edu.pl
(+48 85) 745 71 89