Pracownicy
Samodzielni pracownicy naukowi
Adiunkci i asystenci

dr Magdalena Kun-Buczko

Zakład Prawa Europejskiego | Institute of European Law

15-213 Białystok, Mickiewicza 1, p. 304
m.kun-buczko@uwb.edu.pl
(+48 85) 745 71 97