Pracownicy
Samodzielni pracownicy naukowi
Adiunkci i asystenci

dr Paweł Czaplicki

Zakład Prawa Handlowego | Institute of Commercial Law

15-213 Białystok, Mickiewicza 1, p. 305
  p.czaplicki@uwb.edu.pl
(+48 85) 745 71 55