Stopnie i tytuły naukowe
Postępowanie ws. nadania stopnia doktora
Przewody doktorskie

Eastern European Journal of Transnational Relations (EEJTR) poświęcone jest badaniu polityki, społeczeństw, gospodarki, prawa i stosunków zagranicznych krajów Europy Środkowej i Wschodniej (w tym państw postradzieckich) oraz krajów Europy Zachodniej. Obejmuje również Amerykę Północną, dając tym samym bardzo realną możliwość poszerzenia kanału transferu akademickiego, który rozciąga się na Atlantyk. Czasopismo poświęcone jest publikacjom z zakresu nauk społecznych, a także innych dziedzin pokrewnych lub interdyscyplinarnych, o ile odzwierciedlają one misję czasopisma.

 

EEJTR jest półrocznikiem i wydawane jest w całości w języku angielskim. Ukazuje się w trybie open access na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-NonDerivs 4.0 Internacional License (CC BY-NC-ND 4.0).

 

Dwa pierwsze tomy EEJTR zostały opublikowane w ramach programu Santander Universidades. W latach 2019-2020 czasopismo otrzymało wsparcie finansowe od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu "Wsparcie dla czasopism naukowych" w wysokości 69.645,00 zł (Umowa nr 403/WCN/2019 z dnia 16 lipca 2019 r.).

 

EEJTR otrzymuje 20 punktów na Ministerialnej Liście Czasopism. Index Copernicus Value (ICV) 2019: 95,05 (2018: 79,09).

 

Czasopismo jest ujęte w następujących bazach:

 

ISSN: 2544-9214

e-ISSN: 2544-9737

DOI: 10.15290/eejtr

 

Strona czasopisma