Prawnicze Centrum Badań nad Edukacją oraz Europe Direct Podlaskie działające na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku zapraszają do skorzystania z nagrania panelu informacyjno-edukacyjnego na temat rosyjskiej inwazji na Ukrainę - stan faktyczny i prawny na dzień 16 marca 2022 roku. 

Panel składa się z 4 wystąpień (10-15 min każde) wykładowców Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku i porusza następujące zagadnienia:

  1. inwazja na Ukrainę jako dewastujący test prawa międzynarodowego
  2. cele wojny i nowa architektura bezpieczeństwa
  3. formy ochrony prawnej uchodźców w Polsce
  4. ewolucja pozycji ustrojowej prezydenta Ukrainy.