WIĘCEJ INFORMACJI O BAZIE

Baza obejmuje publikacje pracowników Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Zawiera publikacje za okres ich zatrudnienia w Uczelni.
Bibliografia dokumentuje wydawnictwa samoistne: monografie, podręczniki i skrypty oraz niesamoistne: artykuły z czasopism, recenzje, rozdziały w ksi±żkach.
Tytuły prac podawane s± w języku oryginału, prace pisane cyrylic± s± transliterowane.
Baza zawiera dane o polskich i zagranicznych publikacjach naukowych i popularno-naukowych, nie uwzględnia publikacji zamieszczanych w prasie codziennej.
Baza tworzona jest na podstawie sprawozdań przekazywanych przez autorów - pracowników Wydziału Prawa. Opisy poszczególnych pozycji bibliograficznych tworzone s± z autopsji oraz drog± po¶redni± - z Polskiej Bibliografii Prawniczej, Bibliografii Zawarto¶ci Czasopism oraz Przewodnika Bibliograficznego.
Baza jest aktualizowana na bież±co. Dostęp on-line
Biblioteka Wydziału Prawa zwraca się się z uprzejm± pro¶b± do autorów o przekazywanie informacji na temat ich dorobku na adres
bmanc@uwb.edu.pl