Relacja z VIII Seminarium Prawnego dla Biznesu
Relacja z VIII Seminarium Prawnego dla Biznesu

 Arbitraż gospodarczy – metoda rozstrzygania sporów między przedsiębiorstwami 

Relacja z zajęć w III LO poświęconych porównaniu sądowej i mediacyjnej ścieżki rozwiązania sporu
Relacja z zajęć w III LO poświęconych porównaniu sądowej i mediacyjnej ścieżki rozwiązania sporu

Zajęcia przeprowadził dr Arkadiusz Bieliński, pracownik Zakładu Prawa Cywilnego

Zniesienie obowiązku zajęć zdalnych
Zniesienie obowiązku zajęć zdalnych

Prosimy o zapoznanie się z informacją

Relacja ze spotkania „Adwokatura Polska dla studentów w Międzynarodowy Dzień Studenta”
Relacja ze spotkania „Adwokatura Polska dla studentów w Międzynarodowy Dzień Studenta”

Wydarzenie zorganizowane przez Wydział Prawa, Naczelną Radę Adwokacką i Okręgową Radę Adwokacką w Białymstoku

Relacja z Inauguracji Programu Prawniczego Mentoringu Kobiecego
Relacja z Inauguracji Programu Prawniczego Mentoringu Kobiecego

Inicjatywa Wydziału Prawa i Stowarzyszenia 100-lecie Kobiet

Relacja z VIII Seminarium Prawnego dla Biznesu
Relacja z VIII Seminarium Prawnego dla Biznesu

 Arbitraż gospodarczy – metoda rozstrzygania sporów między przedsiębiorstwami 

Relacja z zajęć w III LO poświęconych porównaniu sądowej i mediacyjnej ścieżki rozwiązania sporu
Relacja z zajęć w III LO poświęconych porównaniu sądowej i mediacyjnej ścieżki rozwiązania sporu

Zajęcia przeprowadził dr Arkadiusz Bieliński, pracownik Zakładu Prawa Cywilnego

Zniesienie obowiązku zajęć zdalnych
Zniesienie obowiązku zajęć zdalnych

Prosimy o zapoznanie się z informacją

Relacja ze spotkania „Adwokatura Polska dla studentów w Międzynarodowy Dzień Studenta”
Relacja ze spotkania „Adwokatura Polska dla studentów w Międzynarodowy Dzień Studenta”

Wydarzenie zorganizowane przez Wydział Prawa, Naczelną Radę Adwokacką i Okręgową Radę Adwokacką w Białymstoku

Relacja z Inauguracji Programu Prawniczego Mentoringu Kobiecego
Relacja z Inauguracji Programu Prawniczego Mentoringu Kobiecego

Inicjatywa Wydziału Prawa i Stowarzyszenia 100-lecie Kobiet

Relacja z VIII Seminarium Prawnego dla Biznesu
Relacja z VIII Seminarium Prawnego dla Biznesu

 Arbitraż gospodarczy – metoda rozstrzygania sporów między przedsiębiorstwami 

Relacja z zajęć w III LO poświęconych porównaniu sądowej i mediacyjnej ścieżki rozwiązania sporu
Relacja z zajęć w III LO poświęconych porównaniu sądowej i mediacyjnej ścieżki rozwiązania sporu

Zajęcia przeprowadził dr Arkadiusz Bieliński, pracownik Zakładu Prawa Cywilnego

Zniesienie obowiązku zajęć zdalnych
Zniesienie obowiązku zajęć zdalnych

Prosimy o zapoznanie się z informacją

Relacja ze spotkania „Adwokatura Polska dla studentów w Międzynarodowy Dzień Studenta”
Relacja ze spotkania „Adwokatura Polska dla studentów w Międzynarodowy Dzień Studenta”

Wydarzenie zorganizowane przez Wydział Prawa, Naczelną Radę Adwokacką i Okręgową Radę Adwokacką w Białymstoku

Relacja z Inauguracji Programu Prawniczego Mentoringu Kobiecego
Relacja z Inauguracji Programu Prawniczego Mentoringu Kobiecego

Inicjatywa Wydziału Prawa i Stowarzyszenia 100-lecie Kobiet

Relacja z VIII Seminarium Prawnego dla Biznesu
Relacja z VIII Seminarium Prawnego dla Biznesu

 Arbitraż gospodarczy – metoda rozstrzygania sporów między przedsiębiorstwami 

Relacja z zajęć w III LO poświęconych porównaniu sądowej i mediacyjnej ścieżki rozwiązania sporu
Relacja z zajęć w III LO poświęconych porównaniu sądowej i mediacyjnej ścieżki rozwiązania sporu

Zajęcia przeprowadził dr Arkadiusz Bieliński, pracownik Zakładu Prawa Cywilnego

Zniesienie obowiązku zajęć zdalnych
Zniesienie obowiązku zajęć zdalnych

Prosimy o zapoznanie się z informacją

Relacja ze spotkania „Adwokatura Polska dla studentów w Międzynarodowy Dzień Studenta”
Relacja ze spotkania „Adwokatura Polska dla studentów w Międzynarodowy Dzień Studenta”

Wydarzenie zorganizowane przez Wydział Prawa, Naczelną Radę Adwokacką i Okręgową Radę Adwokacką w Białymstoku

Relacja z Inauguracji Programu Prawniczego Mentoringu Kobiecego
Relacja z Inauguracji Programu Prawniczego Mentoringu Kobiecego

Inicjatywa Wydziału Prawa i Stowarzyszenia 100-lecie Kobiet