Platformy, instrukcje obsługi

Bazy elektroniczne

Materiały dla studentów z niepełnosprawnościami, anglojęzycznych itp.

Zdalne kształcenie a prawa autorskie

Zasady przeprowadzania egzaminu w formie ustnej

Obowiązujące wymogi bezpieczeństwa

Zasady dotyczące wymogów przeprowadzania egzaminów dyplomowych

Decyzje, komunikaty, okólniki Dziekana dotyczące zdalnego kształcenia

Zarządzenia Rektora w sprawie prowadzenia zajęć

Informacja o instytucjach, które oferują wsparcie psychologiczne i psychiczne dla pracowników, studentów i doktorantów UwB w ramach NFZ

 


Wymienione poniżej instytucje oferują wsparcie psychologiczne i psychiczne w ramach NFZ.

NZOZ Ośrodek Psychoterapii Meandra Kujawska 53/1, 15-548 Białystok http://www.bialystok-psychoterapia.pl/ 

Centrum Zdrowia Psychicznego Leszczynowa W. Magnuszewski: http://www.leszczynowa.pl/

Centrum Zdrowia Psychicznego Staszica: https://centrumstaszica.bialystok.pl/ 

NZOZ Bram-Medica Poradnia Zdrowia Psychicznego - Psychiatria: https://psychiatra.lekarz-na-nfz.pl/podlaskie/bialystok/nzoz-bram-medica-poradnia-zdrowia-psychicznego/ 

NZOZ Vita Diabetica Małgorzata Buraczyk: http://vita-diabetica.pl/

Poradnia Zdrowia Psychicznego - Psychiatra: http://placowki.mp.pl/unit/index.html?id=599733