Katedry

Przy Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku działają stowarzyszenia, fundacje czy centra naukowe:

- Centrum Praktyk Sądowych,
- Międzynarodowe Centrum Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego,
- Centrum Badań nad Krajami Bałtyckimi,
- Fundacja Prawo i Partnerstwo,
- Międzynarodowe Centrum Badań i Ekspertyz Kryminologicznych,
- Stowarzyszenie Polska Romanistyka Prawnicza,
- Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa,
- Stowarzyszenie Przyjaciół Wydziału Prawa,
- Prawnicze Centrum Badań nad Edukacją.

Prowadzą one badania naukowe, organizując konferencje naukowe itp.