Koła naukowe i organizacje studenckie

Uwaga! Zgodnie z §5 Uchwały nr 1711 Rady Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie zakresu egzaminów doktorskich zamieszczone poniżej katalogi dotyczą przewodów doktorskich wszczętych po dniu 1 października 2014 r.

Dyscyplina podstawowa:
– prawo administracyjne,
– prawo finansowe,
– prawo gospodarcze publiczne,
– prawo karne,
– prawo konstytucyjne,
– prawo rzymskie,
– prawo podatkowe,
– prawo cywilne,
– prawo międzynarodowe publiczne,
– prawo Unii Europejskiej,
– historia państwa i prawa,
– prawo pracy.

Dyscyplina dodatkowa:
– ekonomia,
– socjologia,
– filozofia.

Język nowożytny