Zakład Filozofii i Historii Prawa
  15-213 Białystok, Mickiewicza 1, p. 105, 308
(+48 85) 745 71 95

 

Kierownik:
imię i nazwisko e-mail  konsultacje
prof. zw. dr hab. Halina Święczkowska h.swieczkowska@uwb.edu.pl USOSweb

 

  

Przedmiot badań naukowych:

– Filozofia języka

– Językoznawstwo ogólne

– Semiotyka logiczna

– Historia państwa i prawa polskiego

– Prawo cywilne początków Polski Ludowej

– Historia państwa i prawa polskiego - ustrój i prawo Polski Ludowej

– Historia doktryn polityczno-prawnych

– Filozofia prawa

– Współczesna teoria argumentacji

 

Dydaktyka:

– Logika prawnicza

– Filozofia

– European Family Law

– Doktryny polityczno-prawne

– History of Law in Poland and in Europe

– Historia prawa

– Historia administracji

– Historia bezpieczeństwa Polski

– Historia myśli ustrojowo-administracyjnej i socjologiczno-ekonomicznej

– Komparatystyka prawnicza

  

Projekty badawcze:

2016 – 2019 – dr Marcin Koszowy; kierownik projektu: dr hab. Katarzyna Budzyńska (IFiS PAN); partnerzy w projekcie: Chris Reed (Dundee, Wielka Brytania), Patrick Saint-Dizier (Tuluza, Francja), Manfred Stede (Poczdam, Niemcy), projekt „EthAn: Ethos Analytics", projekt finansowany przez NCN w ramach programu HARMONIA 7

2015 – 2019 – prof. zw. dr hab. Halina Święczkowska,projekt „Nowożytne filozofie języka i ich współczesne rozwinięcia teoretyczne"

wrzesień – październik 2017 – dr Marcin Koszowy, proejkt „Analiza programów BBC Moral Maze", projekt realizowany przez ARG-tech: Centre for Argument Technology (Wielka Brytania)

2012 – 2015 – dr Marcin Koszowy; kierownik projektu: dr hab. Katarzyna Budzyńska (IFiS PAN), projekt „Badanie strategii retorycznych w dialogu", projekt finansowany przez NCN w ramach programu OPUS2

 

Konferencje cykliczne:
Konferencje cykliczne organizowane przez koła naukowe działające przy Katedrze:
Studenckie Koło Filozofii Prawa oraz Studenckie Koło Historii Prawa