Katedra Politologii
  15-213 Białystok, Mickiewicza 1, p. 105
(+48 85) 745 71 53

 

Kierownik:
imię i nazwisko e-mail  konsultacje
prof. zw. dr hab. Ryszard Skarzyński r.skarzynski@uwb.edu.pl USOSweb

 

  

Przedmiot badań naukowych:

– Historia doktryn politycznych i prawnych

– Teoria politologii

– Międzynarodowe stosunki polityczne

– Współczesne systemy polityczne

– Demokracja bezpośrednia

– Partycypacja społeczna

– Współczesne systemy polityczne

– System polityczny współczesnej Rosji

– Problemy bezpieczeństwa na obszarze postradzieckim
– Społeczeństwo XXI wieku

– Socjologia mediów

– Mediatyzacja i celebrytyzacja

– Społeczne uwarunkowania dewiacji i przestępstw

– Public relations

– Socjologia kryminalistyczna

– Psychologia społeczna

 

Dydaktyka:
– Historia doktryn politycznych i prawnych
– Demokracja bezpośrednia w Europie
– Regionalizacja i instytucjonalizacja bezpieczeństwa
– Politologia
– Historia społeczna
– Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych
– Socjologia
– Public relations
– Medioznastwo

  

Projekty badawcze:

2017 – 2018 – dr hab. Elżbieta Kużelewska, prof. UwB, projekt „Stworzenie strony internetowej „Białostockich Studiów Prawniczych” w języku angielskim i rosyjskim"

2016 – 2017 – dr hab. Elżbieta Kużelewska, prof. UwB, projekt „Stworzenie anglojęzycznych wersji wydawanych publikacji w „Białostockich Studiach Prawniczych” w okresie"

Dr hab. Elżbieta Kużelewska, prof. UwB, Kierownik projektu: dr hab. M. Musiał-Karg, UAM, projekt „E-voting jako alternatywna procedura głosowania w elekcjach państwowych. Doświadczenia wybranych państw a perspektywy wdrożenia e-głosowania w Polsce"

Dr hab. Elżbieta Kużelewska, prof. UwB, Kierownik projektu: prof. M. Marczewska-Rytko, UMCS; projekt „Demokracja bezpośrednia w Europie Środkowej i Wschodniej po 1989 roku. Wymiar formalnoprawny i praktyczny"

2009 – 2011 – dr hab. Elżbieta Kużelewska, prof. UwB, projekt „Referendum w procesie integracji europejskiej"

 

Konferencje cykliczne:
Policy Forum 2014, 2016, 2017