Katedra Prawa Rzymskiego
  15-213 Białystok, Mickiewicza 1, p. 210
(+48 85) 745 71 62

 

Kierownik:
imię i nazwisko e-mail  konsultacje
prof. zw. dr hab. Piotr Niczyporuk p.niczyporuk@uwb.edu.pl USOSweb

 

 

Przedmiot badań naukowych:

– Rzymskie prawo prywatne, w szczególności prawo familijne, bankowość w czasach starożytnych i we współczesności, sytuacja prawna dziecka poczętego a nienarodzonego, prawo rzymskie na Akademii Wileńskiej
– Rzymskie prawo publiczne, w szczególności karne, problematyka chłosty w prawie rzymskim, republikańskie ustawodawstwo karne, urząd kwestora w starożytnym Rzymie
– Historia ustroju i prawa II Rzeczypospolitej
– Sowietologia polska

 

Dydaktyka:
– Prawo rzymskie
– Łacińska terminologia prawnicza
– Roman Law
– Historia sił zbrojnych
– Bankowość europejska

  

Projekty badawcze:

Od 2014 r. - prof. zw. dr hab. Piotr Niczyporuk, kierownik projektu badawczego „Instytucje prawa rzymskiego i ich wpływ na kształtowanie systemu prawnego państw demokratycznych” w ramach badań BST

2013 – 2015 – prof. zw. dr hab. Piotr Niczyporuk, międzynarodowy projekt badawczy „Исследование по истории развития системы римского и европейского государственного права” (Badania na temat historii rozwoju systemu rzymskiego i europejskiego prawa publicznego), Rosyjska Akademia Nauk

2010 – 2013 – dr Piotr Kołodko, członek zespołu badawczego, kierownik: prof. zw. dr hab. J. Zabłocki (UKSW UwB), realizującego grant „Urzędy w starożytnym Rzymie okresu republiki i pryncypatu”

2009 – 2011 – prof. zw. dr hab. Piotr Niczyporuk, koordynator modułu „Partnerstwo Transgraniczne” w projekcie Stowarzyszenia Przyjaciół Wydziału Prawa UwB

 

Konfrerencje cykliczne:

Prawo rzymskie fundamentem europejskiej kultury prawnej 2016, 2018