Koła naukowe i organizacje studenckie

Kierownik studiów doktoranckich

dr hab. Iwona Sierocka, prof. UwB

Dyżury: w środy, godz.17:15-18:00

15-213 Białystok, Mickiewicza 1, p. 212
i.sierocka@uwb.edu.pl