Koła naukowe i organizacje studenckie
Koło Nauk Cywilistycznych
  15-213 Białystok, Mickiewicza 1

 

Zarząd Koła:
 Prezes: Anna Kondratowicz
Wiceprezes: Tomasz Pawełko
Wiceprezes: Jakub Derman
Członek zarządu: Tomasz Zalewski
Członek zarządu: Magdalena Puziuk
Członek zarządu: Izabela Jankowska

 

Opiekun Koła:
dr Arkadiusz Bieliński

 

Kontakt:
 e-mail: knc@uwb.edu.pl

 

Media społecznościowe:
www.facebook.com/kolonaukcywilistycznych

 

 Opis działalności Koła:
Koło Nauk Cywilistycznych jest organizacją skupiającą studentów Wydziału Prawa szczególnie zainteresowanych materią prawa cywilnego, zarówno materialnego jak i formalnego oraz nauk jemu pokrewnych. Nasza działalność opiera się przede wszystkim na organizacji konferencji naukowych, warsztatów z zakresu pisania pism procesowych, wykładów, spotkań z przedstawicielami zawodów prawniczych oraz konkursów.