Koła naukowe i organizacje studenckie
Koło Naukowe Inicjatyw Administracyjnych
  15-213 Białystok, Mickiewicza 1

 

Członkowie Koła:
 Przewodniczący: Wojciech Pawłowski
Wiceprzewodnicząca: Katarzyna Kajko
Członek koła: Wiktoria Grędzińska
Członek koła: Klaudia Kotarska

 

Opiekun Koła:
dr Małgorzata Wenclik

 

 

 

 Opis działalności Koła:

Celami Koła są:

  1. aktywizacja studentów;
  2. wolontariat akademicki;
  3. budowanie współpracy z otoczeniem Wydziału, w szczególności z organizacjami pozarządowymi, szkołami, innymi Uczelniami, organami administracji publicznej;
  4. krzewienie wiedzy na temat funkcjonowania administracji publicznej;
  5. popularyzacja mediacji administracyjnych i innych alternatywnych sposobów rozstrzygania sporów.

Koło realizuje cele poprzez:

  1. uczestnictwo w projektach edukacyjnych i dydaktycznych związanych z krzewieniem wiedzy na temat funkcjonowaniu administracji publicznej.
  2. Popularyzację, wspieranie i organizowanie działalności samokształceniowej i badawczej studentów Uniwersytetu;
  3. propagowaniu street law – zajęć edukacyjnych dla mieszkańców Białegostoku;
  4. organizowanie spotkań, szkoleń, seminariów, warsztatów, konferencji, paneli dyskusyjnych, debat;
  5. prowadzenie działalności wydawniczej i popularyzatorskiej.

 

05.05.2021 roku spotkanie założycielskie przeprowadzone zostało na platformie TEAMS w związku z obostrzeniami wynikającymi z epidemii COVID-19.

12.05.2021 roku odbyło się kolejne spotkanie Koła Naukowego Inicjatyw Administracyjnych. Zebranie przeprowadzone zostało na platformie TEAMS w związku z obowiązującymi obostrzeniami wynikającymi z pandemii COVID-19.

19.05.2021 roku odbyło się spotkanie Koła Naukowego Inicjatyw Administracyjnych. Zebranie odbyło się w Uniwersytecie w Białymstoku na Wydziale Prawa przy ulicy Adama Mickiewicza 1.  – zostały zorganizowane warsztaty z Panią Bożeną Bednarek – skuteczną komunikacja.

26.05.2021 roku odbyło się kolejne spotkanie Koła Naukowego Inicjatyw Administracyjnych. Zebranie przeprowadzone zostało na platformie TEAMS – Spotkanie z prodziekanem  Wydziału Prawa Arturem Olechno.

02.06.2021 roku odbyło się spotkanie Koła Naukowego Inicjatyw Administracyjnych. Zebranie odbyło się w Uniwersytecie w Białymstoku na Wydziale Prawa przy ulicy Adama Mickiewicza 1, a następnie w siedzibie organizacji pozarządowych Fundacji Centrum Inicjatyw na Rzecz Społeczeństwa i 100 lecie Kobiet – spotkanie z dr Elizą Szadkowską  i Joanną Dolecką – spotkanie dotyczyło możliwości promocji organizacji i współpracy międzysektorowej.

09.06.2021 - odbyło się kolejne spotkanie Koła Naukowego Inicjatyw Administracyjnych. Zebranie przeprowadzone zostało na platformie TEAMS. Uczestnikiem spotkania była Pani dr Katarzyna Julia Kowalska, członek Rady Młodych Ekspertów przy Rzeczniku Praw Pacjenta

16.06.2021 – spotkanie z Panem dr hab. Arturem Modrzejewskim " Prawidłowa gospodarka odpadami- jak ją prowadzić i dlaczego to takie ważne?". Spotkanie na platformie TEAMS spotkanie inicjuje cykl spotkań z wykładowcami Wydziału Prawa – „Poznaj swego wykładowcę”.