Koła naukowe i organizacje studenckie

 

 

Koło Naukowe Komparatystyki Prawniczej

  15-213 Białystok, Mickiewicza 1

 

Zarząd Koła:
 Prezes:  Szymon Trochimczyk
I wiceprezes: Kinga Siemieniuk
Sekretarz: Katarzyna Krzywicka
Skarbnik: Kewin Konrad Bach

 

Opiekun Koła:
dr Krzysztof Szczygielski

 

Kontakt:
 e-mail:  knkp@uwb.edu.pl

 

 Opis działalności Koła:

Koło naukowe Komparatystyki Prawniczej na Wydziale Prawa UwB powstało na początku 2018 r. po to, by zachęcać i inspirować studentów do poszerzania horyzontów.

Głównym celem Koła jest poznawanie ludzi innych kultur, ich historii, sposobu życia, a przede wszystkim systemu wymiaru sprawiedliwości i modelu edukacji prawniczej. Nasz pierwszy projekt to wyjazd do Madrytu w 2018 r. Podczas tej wizyty zwiedziliśmy Sąd Najwyższy Hiszpanii oraz dużo rozmawialiśmy z miejscowymi studentami. Nie zabrakło również zwiedzania Pałacu Królewskiego, czy dawnej stolicy Hiszpanii – Toledo. Naszą działalność chcemy oprzeć na 2 filarach – teoretycznym i praktycznym.

Na Wydziale Prawa UwB będziemy organizować konferencje naukowe i spotkania z prelegentami z zagranicy, a potem w miarę możliwości chcemy stworzyć studentom warunki do zobaczenia tego co usłyszeli na własne oczy.