Koła naukowe i organizacje studenckie
 
Koło Naukowe Prawa Edukacyjnego
  15-213 Białystok, Mickiewicza 1

 

Zarząd Koła:
Prezes Koła Daniel Sjargi
Zastępca Prezesa Artur Sabasiński
Skarbnik Szymon Jurewicz
 
Kontakt:
 e-mail: knpe@uwb.edu.pl
 
Opiekun naukowy:

dr Łukasz Kierznowski

 
Media społecznościowe
www.facebook.com/SwiadomyUczen

  

Opis działalności koła:

Koło Naukowe Prawa Edukacyjnego przy Uniwersytecie w Białymstoku zrzesza osoby zainteresowane tematyką prawa oświatowego, prawa szkolnictwa wyższego oraz szeroko rozumianą edukacją. Celem naszej działalności jest zdobywanie wiedzy, poprawa sytuacji prawnej w szkołach, a także poszerzanie świadomości ludzi na temat prawa dotyczącego szkół i edukacji. Do zaangażowania się w Kole zapraszamy studentów wszystkich kierunków, także tych niemających związku z prawem.

Plan działalności Koła na semestr letni 2019:
— prowadzenie społecznej kontroli dokumentów szkół średnich,
— prowadzenie profilu Świadomy Uczeń, upowszechniającego wiedzę o prawie oświatowym,
— organizacja warsztatów edukacyjnych dla samorządów uczniowskich,
— organizacja spotkań wewnętrznych dla członków Koła,
— przygotowanie podstaw pod organizację konferencji naukowej w roku akademickim 2019/2020,
— przygotowanie publikacji naukowej na temat problemu opłat dodatkowych w szkołach publicznych.