Koła naukowe i organizacje studenckie
Koło Naukowe Prawa Medycznego i Farmaceutycznego "Pro Humanae Vitae"
  15-213 Białystok, Mickiewicza 1

 

Zarząd Koła:
 Prezes: Zuzanna Wiktoria Dzierżanowska
Wiceprezes: Aleksandra Piotrowska
Sekretarz: Arletta Stachurska
Skarbnik: Piotr Radzewicz
Członek zarządu: Karolina Korzeniewska
Członek zarządu: Piotr Presnarowicz

   Koło Naukowe INNOWACJA Koło Naukowe INNOWACJA

Opiekun Koła:
dr Urszula Drozdowska

 

Kontakt:
 e-mail: koloprawamedycznego@uwb.edu.pl

 

 

 Opis działalności Koła:
Koło Naukowe Prawa Medycznego i Farmaceutycznego „Pro Humanae Vitae” to jedna z najmłodszych i najprężniej działających organizacji studenckich działająca przy Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Koło zostało założone 15 kwietnia 2014 r., opiekę naukową nad działalnością KNPMiF objęła dr Urszula Drozdowska, specjalistka z zakresu prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa medycznego.
Zainteresowania członków koła skupiają się wokół powstającej dopiero gałęzi prawa- prawa medycznego. Studenci organizują liczne projekty, biorą czynny udział lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych. Do najważniejszych wydarzeń organizowanych przez Koło należą: odbywająca się cyklicznie Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawa Pacjenta, konferencje i seminaria lokalne, wykłady, szkolenia z zakresu prawa farmaceutycznego oraz z ustawodawstwa dotyczącego prawa medycznego.
W spotkaniach KNPMiF uczestniczą również studenci medycyny, farmacji i kierunków pokrewnych, co umożliwia konfrontację środowiska  naukowego oraz dyskusję nad nowymi problemami. Razem poszerzamy naszą wiedzę, jak  również organizujemy wiele przedsięwzięć pożytecznych dla społeczeństwa, gdyż dziedzina którą się zajmujemy, dotyczy każdego człowieka, a misja naszego koła wyrażona jest już w samej jego nazwie „Pro Humanae Vitae”- dla życia ludzkiego!

Zorganizowane wydarzenia:

2019/2020

  • Seminarium z prawa medycznego ,,Błąd medyczny czy zdarzenie medyczne. Rozważania na tle odpowiedzialności cywilnej szpitala” - dr Urszula Drozdowska 21.10.2019 r.
  • Wykład ,,Prawo do szczepień” - mgr Magdalena Szorc 13.11.2019 r.
  • II Seminarium z prawa medycznego ,,Cywilnoprawne aspekty transplantologii” - mgr Katarzyna Zalewska 5.12.2019 r.
  • III Seminarium z prawa medycznego ,,Tajemnica medyczna w postępowaniu karnym” - mgr Adrianna Niegierewicz-Biernacka 16.01.2020 r.

2018/2019

  • Wykład ,,Dzieci i ryby głosu nie mają? O zgodzie na udzielanie świadczeń zdrowotnych małoletniemu pacjentowi.” - mgr Karolina Góralczyk 25.10.2018 r.
  • „Jesienna Szkoła Prawa Medycznego” Cykl spotkań z ekspertami z dziedziny prawa medycznego. 8-29.11.2018 r.
  • Wykład ,,Kobieta w ciąży jako szczególny pacjent” - mgr Joanna Rułkowska 3.04.2019 r.
  • Warsztaty z pisania pozwów z zakresu prawa medycznego 25.04.2019 r.
  • IV OKN ,,Prawo pacjenta do poufności medycznej” 31.05.-1.06.2019 r.