Koła naukowe i organizacje studenckie
Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego i Europejskiego
  15-213 Białystok, Mickiewicza 1

 

Zarząd Koła:
 Prezes: Piotr Betkowski
Wiceprezes: Emil Dawidziuk
Skarbnik: Tomasz Ciszyński

   Koło Naukowe INNOWACJA Koło Naukowe INNOWACJA

 

Kontakt:
 e-mail: knpmie@uwb.edu.pl

 

 

 Opis działalności Koła:

Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego i Europejskiego powstało w wyniku fuzji Koła Prawa Europejskiego oraz reaktywowanego w 2014 roku Koła Prawa Międzynarodowego. Od tego też momentu zrzesza w swoich szeregach studentów zainteresowanych tematyką praw człowieka, prawa konfliktów zbrojnych, prawem Unii Europejskiej, publicznym prawem międzynarodowym, prawem konsularnym oraz dyplomacją.

W 2015 roku członkowie Koła udali się do Luksemburga w celu odwiedzenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, gdzie mieli okazję dogłębnie zapoznać się z jego funkcjonowaniem, między innymi dzięki nieocenionej wiedzy przekazanej przez profesora Macieja Szpunara, rzecznika generalnego TSUE, który to przeprowadził na rzecz wizytujących wykład traktujący o zakresie obowiązków związanych ze stanowiskiem, które pełni i jego roli w funkcjonowaniu TSUE.

Członkowie Koła udali się również do mieszczącej się w Warszawie Ambasady Republiki Estonii, gdzie mieli okazję przyjrzeć się działalności przedstawicielstwa dyplomatycznego.

W roku 2018 Koło zorganizowało Międzynarodową Konferencję Naukową „Europa wobec wyzwań XXI wieku”. Podjęło również współpracę z Kołem Naukowym Studentów Ekonomii im. Friedricha von Hayeka działającym na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie. Koło brało udział w realizowaniu projektów takich jak współorganizacja wykładu „Specyfika prawa podatkowego w Europie Środkowej i Wschodniej oraz reformy prawa podatkowego na Litwie” wygłoszonego we współpracy z Bałtyckim Federalnym Uniwersytetem im. Immanuela Kanta w Kaliningradzie. Członkowie Koła mieli okazję dwukrotnie uczestniczyć w spotkaniu z przedstawicielami Konsulatu Republiki Estonii.

Co roku w okolicy 10 grudnia, na którą to datę przypada Dzień Praw Człowieka, członkowie KKNPMiE organizują we współpracy z Amnesty International Maraton Pisania Listów, niezmiennie cieszący się zainteresowaniem ze strony społeczności akademickiej Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.