Koła naukowe i organizacje studenckie
Koło Naukowe Prawa Ochrony Środowiska
  15-213 Białystok, Mickiewicza 1

 

Zarząd Koła:
 Prezes: mgr Sylwia Łazuk
Wiceprezes: Paulina Zadykowicz
Członek Zarządu: Urszula Matys
Członek Zarządu: Monika Winckiewicz
Członek Zarządu: Patryk Topolski
Sekretarz: Weronika Sołkiewicz

   Koło Naukowe INNOWACJA Koło Naukowe INNOWACJA

 

Kontakt:
 e-mail: knpos@uwb.edu.pl

 

Media społecznościowe:
www.facebook.com/kolonaukowepos

 

 Opis działalności Koła:
Koło Naukowe Prawa Ochrony Środowiska powstało 21 stycznia 2013 r. Celem KNPOŚ jest popularyzowanie postaw proekologicznych wśród studentów i doktorantów, poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań na pograniczu prawa oraz biznesu. Działania te mają wpłynąć na polepszenie stanu środowiska, oraz pozwolić na realizację zasady zrównoważonego rozwoju poprzez propagowanie idei „zielonej gospodarki”.
 
Wśród projektów zorganizowanych przez Koło Naukowe Prawa Ochrony Środowiska należy wskazać cykl wykładów dotyczących środowiska, w ramach których wybitni przedstawiciele nauki przedstawili dylematy związane z jego ochroną, organizację konkursów z organizacji ochrony środowiska, organizację i współorganizację kilku ogólnopolskich konferencji naukowych, organizację Ogólnopolskiego Konkursu z Prawa Ochrony Środowiska, warsztatów z pisania pism procesowych czy warsztatów dla doktorantów.
Dodatkowo, członkowie Koła Naukowego Prawa Ochrony Środowiska regularnie uczestniczą z ogólnopolskich konferencjach naukowych organizowanych w ośrodkach naukowych z całej Polsce.