Koła naukowe i organizacje studenckie
Koło Naukowe Prawa Własności Intelektualnej, Mediów i Internetu
  15-213 Białystok, Mickiewicza 1 p. 106

 

Zarząd Koła:
 Prezes: Katarzyna Krupska
Wiceprezes: Karolina Kosieradzka
Sekretarz: Agnieszka Sałęga

   Koło Naukowe INNOWACJA Koło Naukowe INNOWACJA

 

Kontakt:
 e-mail: kolo.powi@uwb.edu.pl 

 

 

 Opis działalności Koła:

Koło Naukowe Prawa Własności Intelektualnej, Mediów i Internetu powstało na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku w roku akademickim 2009/2010.
 
Nasi członkowie zajmują się promowaniem wiedzy z zakresu prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej, prawa Internetu i nowych technologii, uczestniczą w projektach badawczych, stale podwyższają swoje kwalifikacje oraz rozbudowują warsztat naukowy. Dodatkowo organizujemy spotkania, szkolenia, seminaria i konferencje naukowe.

Nasze główne osiągnięcia:

Rok akademicki 2020/2021

- organizacja warsztatów w ramach projektu „Prawo własności intelektualnej - ja to rozumiem!” organizowanego przez Fundację Legalna Kultura (15 czerwca 2021 r.)

– organizacja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. ,,Rozwój technologii w aspekcie prawnoautorskim i filozoficznym" (26 kwietnia 2021 r.)

– organizacja webinarium pt.: „Czy specjalizacja w prawie filmowym oznacza dla prawnika życie jak w filmie?” (13 stycznia 2020 r.)

– organizacja webinarium pt.:„Wybrane problemy sztucznej inteligencji” (11 grudnia 2020 r.)

 

Rok akademicki 2019/2020

– współorganizacja ogólnopolskiego konkursu IP Challenge (6 marca 2020

r.)

- udział w seminarium naukowym w Ministerstwie Sprawiedliwości i Ministerstwie Cyfryzacji w Warszawie (5-6 marca 2020 r.) – udział członków Koła w II edycji Game Academy (6 grudnia 2019 r.)


Rok akademicki 2018/2019

– Udział członków koła w wydarzeniu East Games United;
– Współorganizacja seminarium naukowego nt. Dyrektywy w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym;
– Udział członków koła w  międzynarodowej konferencji Copy Camp w Warszawie.

Rok akademicki 2017/2018

– Udział w wydarzeniu „East Games United”;
– Udział w programie „Szlachetna Paczka”;
– Współorganizacja seminarium naukowego oraz udział członków koła w spotkaniu z Prezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych pt. „100-lecie zawodu rzecznika patentowego w Polsce;
– Udział w ogólnopolskim konkursie IP challenge – studenci Wydziału Prawa UwB zajęli pierwsze miejsce w Polsce;
– Współorganizacja oraz udział członków koła w seminarium naukowo-praktycznym dotyczącym  nowych regulacji prawnych ochrony danych osobowych w świetle RODO;  
-Udział w Podlaskim Festiwalu Nauki i Sztuki w Suwałkach - prezentacja makiety dotyczącej Internetu Rzeczy;
– Udział w Pikniku Naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik w Warszawie - prezentacja makiety dotyczącej Internetu Rzeczy.

Rok akademicki 2016/2017

- Udział w Podlaskim Festiwalu Nauki i Sztuki w Białymstoku;
-Organizacja konferencji „Ścigani za ściąganie”;
-Organizacja wydarzenia „Podlaska marka- jak chronić swoje produkty”.

Rok akademicki 2013/2014

– Organizacja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Prawa w Internecie”;
– Organizacja seminarium poświęconego problematyce prawnych aspektów powrotów odzyskanych dzieł sztuki do Polski pt. „Wielka dzieła sztuki i ich powroty, czyli o odzyskiwaniu dzieł sztuki z zagranicy” w ramach XII Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki;
– Przeprowadzenie cyklu szkoleń „UWAGA PLAGIAT”
– Organizacja seminarium pt. „Masz prawo do mody! Teoretyczne i praktyczne aspekty prawa mody” – w ramach Dni Wydziału Prawa;
– Udział Koła w promocji konkursu Europejskiej Fundacji Analiz Prawnych na najlepszy esej prawniczy dotyczący orzeczenia TS UE lub ETPCz mającego największy wpływ na krajowy porządek prawny;
– Udział drużyny złożonej z członków Koła w ogólnopolskim konkursie z prawa własności intelektualnej „IP Challenge 2014”  oraz osiągnięcie trzeciego wyniku w Polsce;
– Wyjazd reprezentacji Koła (11 osób) do Urzędu Patentowego RP w Warszawie oraz udział w wykładzie prof. Krystyny Szczepanowskiej-Kozłowskiej „Znak towarowy renomowany”.

Rok akademicki 2012/2013

– Organizacja wydarzenia "Wikiedycja na Wydziale Prawa UwB" - szkolenie z zakresu edytowania Wikipedii oraz maraton wprowadzania haseł związanych z Wydziałem Prawa UwB;
– Organizacja szkolenia "Korzystaj legalnie z Internetu!";
– Organizacja seminarium naukowego "Patent na prezent";
– Organizacja otwartego spotkania Koła poświęconego digitalizacji;
– Udział w  I Forum Kół Naukowych i Organizacji Studenckich Uniwersytetu w Białymstoku.

Rok akademicki 2011/2012

– Organizacja Seminarium nt. Zasobów Open Access - Interdyscyplinarnie o kobiecie (spojrzenie z punktu widzenia prawa i socjologii);
– Organizacja wydarzenia „Twoje prawa w Sieci - praktyczne aspekty prawa autorskiego w Internecie”;
– Organizacja wydarzenia  „UWAGA PLAGIAT” - w ramach X Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki;
– Udział w otwartych wykładach w Urzędzie Patentowym RP wraz z zaprzyjaźnionymi kołami z UMK w Toruniu i UAM w Poznaniu.

Rok akademicki 2010/2011

– Udział w międzynarodowym projekcie "Prawo autorskie dla bibliotekarzy", będącym częścią projektu Berkman Center for Internet & Society.