Decyzja Dziekana nr 38 w sprawie materiałów do wykorzystania na przedmiotach o szczególnym znaczeniu dla kandydatów na aplikacje prawnicze.

Komunikat nr 7/2021 Dziekana Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 10 września 2021 r. w sprawie wytycznych dotyczących formy zaliczeń i egzaminów poszczególnych zajęć na kierunku prawo od roku akademickiego 2021/2022

 


Materiały do zajęć - Egzaminy na aplikacje

W celu zalogowania się do materiałów, należy kliknąć powyższy link, następnie w CAS (obraz poniżej).

Następnie należy zalogować się do zasobów w taki sam sposób jak podczas logowania do USOSWEB (obraz poniżej).

Po zalogowaniu należy wybrać katalog Wydziału Prawa.

 

Następnie należy przejść do katalogu „Bazy i Kazusy” - tam znajdują się wszystkie aktualne pliki.