Polski Język Polski / English English Version

WydziaƂ Prawa
Uniwersytet w BiaƂymstoku
15-213 BiaƂystok, ul. Mickiewicza 1
tel (fax) +48 (085) 732 70 62

Redaktor naczelny:
Piotr Fiedorczyk

Sekretarz redakcji:
Bartosz Truszkowski
e-mail: miscellanea@uwb.edu.pl

Wydawnictwo Uniwersytetu w BiaƂymstoku
15-328 BiaƂystok, ul. ƚwierkowa 20 B, p. 1/37
http://wydawnictwo.uwb.edu.pl
e-mail: ac-dw@uwb.edu.pl

Druk i oprawa: volumina.pl Daniel Krzanowski
e-mail: drukarnia@mzgraf.plWydziaïżœ Prawa