Polski Polski - Spis treści / English English - Contents

SPIS TREŚCI
I. ARTYKUŁY

Alvydas Nikžentaitis
Znaczenie Unii Lubelskiej po 440 latach dla Europy XXI w.

Zdeňka Králíčková
Czeskie prawo rodzinne: powrót do europejskiej tradycji prawnej

Piotr Niczyporuk
Stwierdzenie ciąży (inspectio ventris) jako środek ochrony interesów
dziecka poczętego w prawie rzymskim

Wojciech Organiściak
Wincenty Skrzetuski o rezolucjach Rady Nieustającej

Julian M. Skelnik
Tworzenie i organizacja Królewsko-Polskiego sądownictwa wojskowego w latach 1917–1918

Mariusz Mohyluk
Teoria prawa radzieckiego w poglądach wybranych prawników
II Rzeczypospolitej

Diana Maksimiuk
Krótka historia długo obowiązującego dekretu, czyli o tzw.
małym kodeksie karnym


II. Materiały archiwalne

Piotr Fiedorczyk
Organizacja rządowego etapu prac legislacyjnych w świetle
wewnętrznych dokumentów Rady Ministrów w latach 1944–1946

Diana Maksimiuk
Rozliczanie stalinizmu na fali „odwilży” 1956 roku. Dokumenty archiwalne
dotyczące odpowiedzialności sędziów i prokuratorów wojskowych za łamanie
praworządności w latach 1948–1954

III. Recenzje i noty Recenzyjne


Anna Sucheni-Grabowska, Wolność i prawo w staropolskiej
koncepcji państwa (Diana Maksimiuk)

Droit naturel: relancer l’histoire?, sous la direction de Louis-Léon Christians,
François Coppens, Xavier Dijon, Paul Favraux, Gaëlle Fiasse, Jean-Michel
Longneaux et Muriel Ruol., avec une préface de Catherine Labrusse et une
postface de Jean-Marc Ferry, Collection: „Droit et Religion” 2
(Karol Kuźmicz)

George Mousourakis, A Legal History of Rome
(Krzysztof Szczygielski)

Komunistické právo v Československu. Kapitoly z d.jin bezpráví,
red. Michal Bobek, Pavel Molek, Vojt.ch Šimíček
(Piotr Fiedorczyk)


IV. Kronika


Kronika Katedry Nauk Historycznoprawnych Wydziału Prawa
Uniwersytetu w Białymstoku (rok 2009) – Marcin Łysko
Recenzenci:
Marian Klementowski, Józef Koredczuk, Andrzej Wrzyszcz, Maria Zabłocka

TOM IX

Ściągnij cały tom