Najnowsze publikacje prawocników i dokotrantów Wydziału Prawa UwB  

  

Magdalena Perkowska

Criminality by foreign nationals in Switzerland - criminological approach

Białystok, Temida 2, 2019

ISBN: 978-83-65696-26-7, ss. 208

Sygnatura BWP: 34692 ang K, W-34693

  

Andrzej Panasiuk, Anna De Ambrosis Vigna (red.)

System zamówień publicznych. Wybrane Problemy

Białystok, Temida 2, 2019

ISBN: 978-83-65696-10-6, ss. 131

Sygnatura BWP: 34633-Hd, W-34634, W-34635

  

Krzysztof W. Baran (red.); Iwona Sierocka (i in.)

Zbiorowe prawo zatrudnienia. Komentarz

Warszawa, Wolters Kluwer, 2019

ISBN: 978-83-8160-438-3, ss. 863

Sygnatura BWP: 34590-De

  

Artur Olechno

Ewolucja konstytucyjnych podstaw systemu rządów Ukrain

Białystok, Temida 2, 2019

ISBN: 978-83-65696-17-5, ss. 290

Sygnatura BWP: 34585-Łd, W-34586, W-34587

  

Andrzej Jackiewicz

Konstytucyjne funkcje izb pierwszych parlamentów federalnych a zasada federalizmu w państwach europejskich

Białystok, Temida 2, 2019

ISBN: 978-83-65696-16-8, ss. 314

Sygnatura BWP: 34582-Łd, W-34583, W-34584

  

Piotr Konik

Umowne kształtowanie odpowiedzialności dłużnika za naruszenie zobowiązania w polskim prawie cywilnym

Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck, 2019

ISBN: 978-83-8158-465-4, ss. XXIV, 362

Sygnatura BWP: 34523-Ce

  

Wioletta Witoszko

Ochrona trwałości zatrudnienia funkcjnariuszy służb mundurowych i żołnierzy zawodowych

Białystok, Temida 2, 2019

ISBN: 978-83-65696-15-1, ss. 315

Sygnatura BWP: 34505-Lb, W-34506, W-34506

  

Iwona Wrońska

Pozytywna dyskryminacja kobiet w europejskiej przestrzeni prawnej

Białystok, Temida 2, 2019

ISBN: 978-83-65696-19-9, ss. 362

Sygnatura BWP: 34508-T, W-34509, W-34510

   

Urszula K. Zawadzka-Pąk

Ochrona dobra wspólnego poprzez budżet partycypacyjny (obywatelski)

Białystok, Temida 2, 2019

ISBN: 978-83-62813-99-5, ss. 302

Sygnatura BWP: W-34511, W-34513, 34512-Fb

  

Izabela Kraśnicka

Standardy żeglugi powietrznej w działalności Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO)

Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck, 2019

ISBN: 978-83-8158-327-5, ss. LIII, 262

 

  

Joanna Sieńczyło-Chlabicz, Zofia Zawadzka, Monika Nowikowska

Prawo prasowe

Warszawa, Wolters Kluwer, 2019

ISBN: 978-83-8160-397-3, ss. 447

Sygnatura BWP: 34460-Cf

  

Lech Jamróz

Ewolucja konstytucjonalizmu francuskiego (1789-1958). Rola republikańskiej tradycji konstytucyjnej

Białystok, Temida 2, 2019

ISBN: 978-83-65696-13-7, ss. 175

Sygnatura BWP: 34451-Łd, W-34452, W-34453

  

Andrzej Sakowicz

Prawo do milczenia w polskim procesie karnym

Białystok, Temida 2, 2019

ISBN: 978-83-65696-11-3, ss. 467

Sygnatura BWP: 34413-KPb, W-34414, W-34415

   

Joanna Sieńczyło-Chlabicz (red.)

Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki. Komentarz

Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck, 2019

ISBN: 978-83-8158-408-1, ss. XVIII, 563

Sygnatura BWP: 30705-Ah

  

Ewa Monika Guzik-Makaruk, Napoleon Waszkiewicz, Sylwii Chojnowskiej, Sławomir Dariusz Szajda (red.)

Wybrane prawne i medyczne aspekty zaburzeń psychicznych i ich profilaktyki

Białystok, Temida 2, 2019

ISBN: 978-83-65696-09-0, ss. 389

Sygnatura BWP: 34196-Ag, W-34197, W-34198

   

Leonard Etel

Podatek rolny. Komentarz

Warszawa, Wydawnictwo Taxpress, 2019

ISBN: 978-83-937516-7-9, ss. 334

Sygnatura BWP: 34215-Ga

 

   

Jerzy Bieluk

Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Komentarz

Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck, 2019

ISBN: 978-83-8158-034-2, ss. 369

Sygnatura BWP: 34148-Hb

 

  

Maciej Perkowski, Wojciech Zoń

Pełnoletnie województwo podlaskie w Unii Europejskiej

Białystok, Towarzystwo Amicus, 2018

ISBN: 978-83-949945-0-1, ss. 127

Sygnatura BWP: 34541, W-34542, W-34543

   

Sławomir Presnarowicz

Nie tylko o nauce. Rozmowy z profesorem sir Leszkiem Borysiewiczem

Białystok, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2018

ISBN: 978-83-7431-547-0, ss. 138

Sygnatura BWP: 34305, W-34306

 

     

Emilia Jurgielewicz-Delegacz, Iwona Sierocka, Wioletta Witoszko, Katarzyna Żywolewska

Odpowiedzialność w prawie pracy

Białystok, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2018

ISBN: 978-83-7431-554-8, ss. 296

Sygnatura BWP: 34144-Da, 34145, W-34146

 

  

Mateusz Chołodecki, Anna Piszcz, Tadeusz Skoczny (red.)

Prawo pocztowe. Komentarz

Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck, 2018

ISBN: 978-83-812-8623-7, ss. 1136

Sygnatura BWP: 33935-Ad, W-34147

 

   

Łukasz Kierznowski (i in.)

Dobre praktyki w szkołach doktorskich. Raport z konsultacji

Łódź, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2018

ISBN: 978-83-7283-958-9, ss. 118

Sygnatura BWP: 33817-Ah

  

Andrzej Jackiewicz, Artur Olechno

Mandate

[w:] The Max Planck Encyclopedia of Comparative Constitutional Law / general editors: Rainer Grote, Frauke Lachenmann, Rüdiger Wolfrum

New York, Oxford University Press, 2018

dokument elektroniczny

  

Jerzy Bieluk, Katarzyna Zadykowicz-Sokół

Umowa o roboty budowlane w Kodeksie cywilnym i Prawie zamówień publicznych. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism

Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck, 2018

ISBN: 978-83-812-8671-8, ss. 611

Sygnatura BWP: 33736-Ad

 

  

Cezary Kulesza, Piotr Starzyński

Postępowanie karne. Wydanie 2

Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck, 2018

ISBN: 978-83-815-8041-0, ss. 521

Sygnatura BWP: 33737-Kpa, 34115, W-34139

 

  

Rafał Dowgier, Grzegorz Dudar, Leonard Etel, Grzegorz Liszewski, Bogumił Pahl

Podatek leśny. Komentarz

Warszawa, Wydawnictwo Taxpress, 2018

ISBN: 978-83-937516-6-2, ss. 208

Sygnatura BWP: 33773-Fc

 

   

Ewa Lotko, Urszula K. Zawadzka-Pąk, Michal Radvan (eds.)

Optimization of organization and legal solutions concerning public revenues and expenditures in public interest : (conference proceedings)

Białystok - Vilnius, Wydawnictwo Temida 2, 2018

ISBN: 978-83-65696-08-3, ss. 791

Sygnatura BWP: 33583 ang, W-33584, W-33585

 

    

Dąbrowska Marta

Grooming. Wybrane aspekty prawnokarne i kryminologiczne

Warszawa, Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2018

ISBN: 978-83-89658-43-2, ss. 137

Sygnatura BWP: 33781-Kb