Dr hab. Wojciech Filipkowski, prof. UwB nagrodzony w Konkursie Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego na Pracę Roku z Dziedziny Kryminalistyki

Informujemy, że Jury XXIII Konkursu im. Prof. T. Hanauska Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego na Pracę Roku z Dziedziny Kryminalistyki (kategoria monografia) przyznało nagrodę dr. hab. Wojciechowi Filipkowskiemu, prof. UwB za monografię pt. System rozpoznawania i wykrywania finansowania organizacji terrorystycznych w ujęciu prawnym i kryminalistycznym, Białystok 2021. Serdecznie gratulujemy!

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją: https://temida2.uwb.edu.pl/ksiazka/418-system-rozpoznawania-i-wykrywania-finansowania-organizacji-terrorystycznych-w-ujeciu-prawnym-i-kryminalistycznym