IV edycja Ogólnopolskiego Forum Młodych Kryminologów

W dniach 18-20 maja 2022 r. w Hotelu Podlasie odbyła się IV edycja Ogólnopolskiego Forum Młodych Kryminologów. Hasło przewodnie obrad kolejnego OFMK brzmiało: „Prawo karne i kryminologia wobec kryzysów XXI w.”. Wybór tego tematu był spowodowany mnogością kryzysów, z którymi w XXI w. przychodzi mierzyć się zarówno Polsce, jak i innym państwom.

IV Ogólnopolskie Forum Młodych Kryminologów zostało objęte Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Dudy. To zaszczytne wyróżnienie zostało przyznane OFMK po raz drugi.

W konferencji wzięło udział ponad 100 uczestników reprezentujących 23 polskie ośrodki naukowe oraz 8 uczelni zagranicznych. Wśród biorących udział w Forum byli młodzi naukowcy, jak również doświadczeni badacze z obszaru prawa i kryminologii a także praktycy prawa i funkcjonariusze organów ścigania.

Dążąc do rozwoju interdyscyplinarności OFMK, jego dotychczasowi organizatorzy – Katedra Prawa Karnego i Kryminologii Wydziału Prawa UwB – połączyli siły z Instytutem Studiów Kobiecych, który stał się współorganizatorem IV edycji OFMK. Instytut Studiów Kobiecych jest organizacją od lat współpracującą ze środowiskiem naukowym Uniwersytetu w Białymstoku. Prowadzi i upowszechnia badania naukowe dotyczące zwłaszcza tematyki kobiecej, jak również prawnej, edukacyjnej czy z obszaru kultury i sztuki. Mając na względzie wcześniejszą współpracę Wydziału Prawa UwB z ISK, zdecydowano o połączeniu sił również w obszarze Ogólnopolskiego Forum Młodych Kryminologów.

Koordynatorem OFMK ds. konferencji była dr Diana Dajnowicz-Piesiecka, która zorganizowała wydarzenie przy wsparciu sekretariatu OFMK, w skład którego weszły: mgr Aleksandra Stachelska, mgr Justyna Omeljaniuk, mgr Adriana Kuligowska, Gabriela Derehajło i Martyna Zajkowska.

Podczas konferencji odbyła się także premiera monografii konferencyjnej pt. „Prawo karne i kryminologia wobec kryzysów XXI w.”, która ukazała się pod red. E. W. Pływaczewskiego, D. Dajnowicz-Piesieckiej i E. Jurgielewicz-Delegacz. Dr Emilia Jurgielewicz-Delegacz pełniła funkcję koordynatora OFMK ds. monografii.

IV Ogólnopolskie Forum Młodych Kryminologów dofinansowano ze środków budżetu państwa w ramach programu „Doskonała Nauka” Ministra Edukacji i Nauki. Nazwa projektu: „IV Ogólnopolskie Forum Młodych Kryminologów "Prawo karne i kryminologia wobec kryzysów XXI w.” (nr rej. DNK/SN/514450/2021). Wartość dofinansowania: 77 000 zł. Całkowity koszt: 97 000 zł.