Laureaci konkursu „Mistrz zobowiązań 2019”

W imieniu Zakładu Prawa Cywilnego działającego przy Katedrze Prawa Cywilnego Wydziału Prawa UwB oraz Koła Nauk Cywilistycznych przedstawiamy listę laureatów konkursu „Mistrz zobowiązań 2019”, który odbił się 16 maja 2019 r. na Wydziale Prawa.

Sa nimi:

1. Dominik Wesołowski - nr indeksu 72819,
2. Marcin Sadowski - nr indeksu 72698,
3. Michał Koniecko - nr indeksu 72814,
4. Zuzanna Oszmian - nr indeksu 72847,
5. Dominik Frąckiewicz - nr indeksu 72728,
6. Katarzyna Grzymkowska - nr indeksu 72817.

Lista laureatów obejmuje sześć osób z uwagi na to, iż osoby na miejscu nr 5 i 6 uzyskały identyczną liczbę punktów. Otrzymają oni ocenę bardzo dobrą z egzaminu z Prawa cywilnego cz. II oraz nagrody książkowe. Zwolnienie z egzaminu z Prawa cywilnego cz. II nie uchyla obowiązku zaliczenia ćwiczeń z tego przedmiotu na zasadach ogólnych.

Serdecznie gratulujemy!