Poznaj swego wykładowcę - Spotkanie z dr hab. Piotrem Pietraszem

Data wydarzenia 04-11-2021
Kategoria wydarzenia Seminarium

Cykl spotkań Poznaj swego wykładowcę ma na celu zapoznanie studentów z działalnością naukową i praktyczną wykładowców Wydziału Praw UwB.

Kolejnym gościem w cyklu jest Piotr Pietrasz – doktor habilitowany nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego; autor i współautor ponad stu publikacji poświęconych tematyce materialnego prawa podatkowego, procedury podatkowej oraz procedur: administracyjnej i sądowoadministracyjnej. W ostatnim czasie w zasięgu jego zainteresowań badawczych znalazły się zagadnienia związane z informatyzacją procedury podatkowej oraz procedury sądowoadministracyjnej.

Zaproszony gość będzie opowiadał studentom o pracy na styku teorii i praktyki. Pracy wykładowcy i sędziego NSA. Najciekawszych sprawach, aktualnej linii orzecznictwa. Tematach, które warto poruszać w pracach licencjackich i magisterskich.

Zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu na Facebooku.